AART designers er et designlab dedikeret til at åbner for nye perspektiver i krydsfeltet mellem design og arkitektur.


 
AART designers er vokset fra en intern designafdeling hos AART architects til et selvstændigt designlab. Tilknytningen til AART architects er stadig tæt, og sammen udgør de to virksomheder et tværfagligt fællesskab af designere, arkitekter og konstruktører med fokus på at kombinere designtænkning med en detaljeret forretningsforståelse.
 
Læg dertil en dyb forståelse for produktionsoptimering, og du har ingredienserne til at åbne for nye perspektiver i krydsfeltet mellem design og arkitektur. Dette krydsfelt er AART designers domæne, hvor AART designers skaber synergi på tværs af skalaer og bringer design i spil, så det engagerer mennesker og skaber et tæt samspil med bygninger og byrum.
 
Læs mere om AART designers i publikationen New Perspectives
 

 
 

  
     AART designers ApS
  
     Morten Hove Lasthein
     Partner / CEO / Designchef
     +45 41 96 35 09
     mhl@aart.dk