AART designers er et dedikeret designlab med fokus på at åbne for nye perspektiver i krydsfeltet mellem design og arkitektur.

AART designers er vokset fra en intern designafdeling hos AART architects til et selvstændigt, dedikeret designlab. Tilknytningen til AART architects er stadig tæt, og sammen udgør de to selskaber et dynamisk fællesskab af designere og arkitekter, der kombinerer designtænkning med en detaljeret forretningsforståelse.
 
Læg dertil en dyb forståelse for produktionsoptimering, og du har ingredienserne til at åbne for nye perspektiver i krydsfeltet mellem design og arkitektur. Dette krydsfelt er AART designers domæne, hvor AART designers søger synergi på tværs af skalaer og bringer design i spil, så det engagerer mennesker og skaber et tæt samspil med bygninger og byrum.
 
Læs den seneste publikation om AART designers
 
 

  
     AART designers ApS
  
     Morten Hove Lasthein
     Partner / CEO / Designchef
     +45 41 96 35 09
     mhl@aart.dk