Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Dokumentation

Vi hjælper vores kunder med at dokumentere arkitekturens sociale og økonomiske effekter.

Med vores dokumentationsteam indsamler vi effektfuldt viden fra egne projekter og ekstern forskning. En viden, som vi omsætter til beslutningsstøtte i vores mange projekter på tværs af skala og sektor. Konkret bidrager vores dokumentationsteam med analyse af byggeprogram med fokus på brugernes behov, vidensindsamling med fokus på at udfylde ”videnshullerne” i byggeprogrammet og sidst, men ikke mindst, workshops med fokus på de mulighedsrum teamet kan arbejde videre med at udvikle.

AART KBH 2019 04 H

Vi tilbyder førmåling af eksisterende bygninger, så vi skaber en 'baseline' for udvalgte effektmål, som vi i sidste ende kan sammenligne den nye bygning op imod.

Førmålingen gennemføres som en del af projekteringen af den nye bygning. Det er relevant at gennemføre en førmåling, når man har en sammenlignelig før- og efter-situation og den eneste store forandring er den nye bygning. Det kunne være opførslen af en ny skole, hvor de samme børn og medarbejdere skal flytte fra den gamle skole til den nye skole.

AART KBH 2019 03 H

Vi tilbyder eftermåling, så vi kan dokumentere, hvordan og hvorvidt en ny bygning performer i forhold til udvalgte effektmål.

Eftermålingen gennemføres, når bygningen er taget i brug, og livet har sig i bygningen. Ofte vil det ikke have været muligt at gennemføre en førmåling, og i de tilfælde bliver eftermålingen den eneste måling, der gennemføres og kan her give svar på, hvordan arkitekturen konkret understøtter de udvalgte effektmål. En eftermåling kaldes også en Post Occupancy Evaluation (POE).

Bikuben Kollegiet 2019 AART 07 H

Læs mere om vores arbejde med at dokumentere effekten af arkitektur.

Effekt

Vil du vide mere?

Mia Kruse Rasmussen
Ph.d.-forsker / Antropolog
Aarhus
mra@aart.dk
+45 41 96 35 13