Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Værdien af den byggede kvadratmeter

For os handler arkitektur om at skabe langsigtet effekt og målbar positiv værdi for vores bygherrer og for samfundet – socialt, miljømæssigt og dermed økonomisk.

Med ethvert projekt følger en økonomisk investering og et ressourceforbrug. Og bag investeringen ligger altid en ambition om at opnå en konkret effekt – men den effekt kommer ikke nødvendigvis af sig selv blot ved at bygge. Med afsæt i den nyeste viden arbejder vi systematisk og strategisk med - i tæt dialog med bygherrer og brugere - at definere og indfri det fulde potentiale i det enkelte projekt og dermed værdien af den enkelte kvadratmeter på både kort og lang sigt.

Det byggede miljø rummer et kæmpe potentiale til at forebygge og forløse mange af de udfordringer, som mennesker, organisationer og samfund står overfor i dag. Med en helhedsorienteret, tværfaglig tilgang til arkitekturen hjælper vi kunder og organisationer med at se og realisere det potentiale.
Johanne Mose Entwistle | Partner, antropolog og effektchef

Effektkompas™

Vi har udviklet et strategisk værktøj til at sætte en effektfuld retning for netop jeres projekt. Vi kalder det Effektkompas™, og med det navigerer vi jer trygt igennem hele processen - fra den indledende definition af den ønskede effekt, hvor jeres visioner udstikker kursen for, hvilken adfærd og oplevelse arkitekturen skal understøtte over det effektbaserede design af arkitekturen til den opfølgende dokumentation af effekten, efter projektet er afleveret og taget i brug.

Effektmål | Vi konkretiserer visionen til en række klart definerede og dokumenterbare effektmål.

Adfærd og oplevelse | Vi definerer den brugeradfærd og -oplevelse, der skal understøttes for at indfri effektmålene.

Arkitektoniske virkemidler | Vi skaber en arkitektur, der med sine virkemidler understøtter den ønskede adfærd og oplevelse.

Genbesøg | Vi genbesøger projektet efter ibrugtagning for at dokumentere dets reelle effekter – baseret på de oprindeligt definerede effektmål.

Vores arbejde med effektkompasset baserer sig på egen og ekstern forskning om, hvordan det byggede miljø kan bidrage til at skabe effekt – socialt, økonomisk og miljømæssigt.
Johanne Mose Entwistle | Partner, antropolog og effektchef
AART Musholm Webcase 05 Bikuben kollegiet København

Ydelser

Vi tilbyder vores kunder et bredt udvalg af rådgivningsydelser, som alle sigter mod at sikre og dokumentere den konkrete værdiskabelse i det enkelte projekt. Vi rådgiver på tværs af skala og sektor og tager altid afsæt i bygningsreglementet og gældende standarder i branchen.


Værdi- og visionsprogrammer
Vi hjælper med at definere de indledende visioner og rammer for det enkelte projekt med afsæt i konkrete mål, ambitioner og vilkår. Eksempelvis værdiprogrammer og bæredygtighedsprogrammer.

Analyser, brugerinddragelse og behovsafklaring
Vi hjælper bygherrer med at skabe en klar målsætning og et stærkt afsæt for det enkelte projekt, som bæres videre gennem alle faser - fra vision til færdigt byggeri og ibrugtagning. Vi tilbyder bl.a. indledende behovsanalyser, målgruppeanalyser og sociale foranalyser.

Social commissioning
Vi tilbyder skræddersyede forløb, hvor vi med afsæt i viden om brugspraksis og adfærd, arbejder strategisk med at indfri potentialet i det enkelte projekt gennem et øget fokus på ibrugtagningen og samspillet mellem brugere og bygning. Vi arbejder med forandringsledelse gennem hele projektet og klæder brugerne på til at bruge det nye byggeri optimalt for dermed at sikre værdiskabelsen på både kort og lang sigt.

Genbesøg og evalueringer
Vi tilbyder genbesøg og evalueringer af opførte og ibrugtagne byggerier, som dokumenterer effekten og værdiskabelsen i det enkelte projekt. En eftermåling kaldes også en Post Occupancy Evaluation (POE) og kan fokusere på udvalgte mål eller temaer. Indsigter fra genbesøg og evalueringer kan efterfølgende omsættes til forbedringer i det enkelte projekt.

Kapacitetsopbygning
Vi hjælper organisationer med at styrke det interne arbejde med projektudviklingen. Med henblik på at opbygge viden internt i jeres organisation kan vi bl.a. rådgive og uddanne jeres medarbejdere i, hvordan I selv kan arbejde effektdrevet og skabe værdi igennem social commissioning og evaluering.

Bliv klogere på Social Commissioning

Gennem Social Commissioning arbejder vi tæt sammen med virksomheder og deres medarbejdere, så arkitekturen understøtter trivsel og produktivitet. I nedestående to publikationer kan du blive klogere på begrebet Social Commissioning.

Social Commissioning – et cirkulært levetidsperspektiv
Med publikationen 'Social Commissioning – et cirkulært levetidsperspektiv' får bygherrer og rådgivere i byggeriet konkrete ideer, processer og metoder til at arbejde med forandring og social værdiskabelse i byggeprojekter – og dermed sikre konkrete resultater. Publikationen er udviklet i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder.

Læs hele publikationen herHvordan kan arkitekturen optimere arbejdspladsens potentiale?

Arkitektur bør skabe værdi for dem, der bruger den - for at være rentabel for dem, der investerer i den. Vi stiller her skarpt på vores ydelse Social Commissioning og belyser hvordan kan man kan optimere arbejdspladsens potentiale.

Læs folderen her


Forskning

Som samfund har vi behov for mere konkret viden om, hvordan det byggede miljø kan bruges bevidst og strategisk til at skabe positive forandringer for mennesker, organisationer og samfund. Derfor samarbejder vi med bl.a. universiteter og erhvervs-Ph.d.er, som forsker i arkitekturens effektfulde potentiale.

Læs mere om vores forskning her
AART Havtorn effektcase WEB 05 AART Strandbakkehuset WEB Effektcase 08

Vil du vide mere?

 • Johanne Mose Entwistle
  Partner / Effektchef / Antropolog
  Aarhus
  jme@aart.dk
  +45 22 50 78 40
 • Nanna Flintholm
  Group partner / Leder af AART+ / Arkitekt MAA
  København
  nfl@aart.dk
  +45 41 96 35 42