Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Læs mere

Universitetssygehus Örebro

Helende og højt specialiserede rammer for patienter og personale

Beliggenhed
Örebro, Sverige
Bygherre
Örebro Läns Landsting
Størrelse
24.000 kvm
Konkurrence
Vinderforslag i projektkonkurrence 2013
Status
Under projektering
Arkitekt
AART
Sweco
Universitetssygehus Orebro AART 03 web

Udvidelsen af universitetssygehuset Örebo indskriver sig på den ene side i en bymæssig kontekst og skaber på den anden side helende og højt specialiserede rammer for patienter og personale. Sengestuer, operationsstuer og specialiserede dagkirurgifunktioner fordeler sig i den nye tilbygning, der også rummer en ny foyer og en tryg og imødekommende ankomstsituation.

Udvidelsen skaber en blød overgang mellem by og sygehus

Udvidelsen af universitetssygehuset Örebo ligger i spændingsfeltet mellem sygehusets eksisterende bygningsmasse og de omkringliggende lavere murstensbygninger. For at skabe en blød overgang mellem byen og sygehuset byder udvidelsen på et åbent ankomsttorv, der signalerer trygge rammer for både patienter og besøgende.

Universitetssygehus Orebro AART 05 web

L-formede bygninger nedskalerer sygehusets bygningsmasse

Den trygge og imødekommende ankomstsituation forstærkes af udvidelsens disposition, hvor tre forskudte, L-formede bygninger nedskalerer sygehusets bygningsmasse, skaber optimale dagslys- og udsigtsforhold og giver rum for grønne gårdrum ud mod Södra Grev Rosengatan. Udvidelsen fremtræder på den måde som en kamstruktur, der udadtil tilføjer omgivelserne rekreative kvaliteter og indadtil skaber sunde og trygge rammer for patienterne.

Universitetssygehus Orebro AART 02 web

Arkitekturen understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø

Derudover bidrager kamstrukturen til at optimere personalets arbejdsgange. Overskuelig rumforløb, korte transportveje og logisk placering af centraler funktioner fremmer samarbejdet i og på tværs af afdelingerne. Dertil kommer, at patient- og personaleflow er adskilt, hvilket understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø.

Universitetssygehus Orebro AART 04 web

Vil du vide mere?

Isak Birgersson
Associeret / Arkitekt MAA
København
ibi@aart.dk
+45 41 96 35 19