Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Universitetssygehus Örebro

Helende og højt specialiserede rammer

Beliggenhed
Örebro, Sverige
Bygherre
Örebro Läns Landsting
Størrelse
40.000 kvm
Konkurrence
Vinderforslag i projektkonkurrence 2013
Status
Opført
Arkitekt
AART
Sweco
H Huset 04 Low

Udvidelsen af Universitetssygehuset Örebo indskriver sig på den ene side i en bymæssig kontekst og skaber på den anden side helende og højt specialiserede rammer for patienter og personale. Sengestuer, operationsstuer og specialiserede dagkirurgifunktioner fordeler sig i den nye tilbygning, der også rummer en ny foyer og en tryg og imødekommende ankomstsituation.

Skaber en naturlig ankomst

Udvidelsen af Universitetssygehuset Örebo ligger i spændingsfeltet mellem sygehusets eksisterende bygningsmasse og de omkringliggende lavere murstensbygninger. For at skabe en blød og naturlig overgang mellem byen og sygehuset byder udvidelsen på et åbent ankomsttorv, der signalerer trygge rammer for både patienter og besøgende.

H Huset 14 Low

Nedskalerer skalaen mod byen

Den imødekommende ankomstsituation forstærkes af udvidelsens disposition, hvor bygninger i en kamstruktur nedskalerer sygehuset, skaber optimale dagslys- og udsigtsforhold og giver rum for grønne gårdrum ud mod Södra Grev Rosengatan. Udvidelsen fremtræder på den måde som en kamstruktur, der udadtil tilføjer omgivelserne rekreative kvaliteter og indadtil skaber sunde og trygge rammer for patienterne.

H Huset 09 Low

Understøtter et effektivt arbejdsmiljø

Derudover bidrager kamstrukturen til at optimere personalets arbejdsgange. Overskuelig rumforløb, korte transportveje og logisk placering af centraler funktioner fremmer samarbejdet i og på tværs af afdelingerne. Dertil kommer, at patient- og personaleflow er adskilt, hvilket understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø.

H Huset 07 Low
H Huset 06 Low
H Huset 03 Low

Vil du vide mere?

Isak Birgersson
Associeret / Teamleder / Arkitekt
Oslo
ibi@aart.dk
+47 40 10 83 85