Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Radiumhospitalet

Norges første hospital hvor kræft behandles med protoner

Beliggenhed
Oslo
Bygherre
Oslo Universitetssykehus HF ved Sykehusbygg
Størrelse
45.000 kvm
År
2019-2024
Status
Under opførelse
Entreprenør
Hent AS
Arkitekt
AART, Momentum Arkitekter, Henning Larsen
Landskabsarkitekt
Henning Larsen, Norconsult
Ingeniør
Norconsult
Øvrige samarbejdspartnere
Scott Tallon Walker Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
AART Webcase Radiumhospitalet 03

Etableringen af Radiumhospitalets nye klinikbygning og protonbehandlingscenter er en videreudvikling af Oslo Universitetssykehus HF, hvor al specialiseret kræftbehandling samles. Det nye Radiumhospital bliver herved Norges første specialiseret hospital, der kan behandle kræftpatienter med protonterapi.

Ny behandlingsform af kræft

Radiumhospitalet er et specialiseret hospital for kræftbehandling med både lokale, regionale og nationale funktioner. Som det første hospital i Norge skal Radiumhospitalet behandle kræftpatienter med protoner, hvilket er en ny strålebehandlingsform, der er mere skånsom end, hvad der traditionelt tilbydes kræftpatienter. Ved høj energi kan protoner ødelægge kræftceller med en præcist målrettet dosis, der når de inficerede celler og skåner sundt væv. Langtidsskader reduceres på grund af mindre stråling mod sundt væv. Protonbehandlingsformen er særlig velegnet til børn.

Stiller store krav til sikkerhed
At behandle kræftpatienter med protoner stiller store krav til sikkerhedsforanstaltninger, fordi det er yderst vigtigt at forhindre stråling uden for behandlingsrummet. Protonterapicentret er derfor placeret i en unik bygning, der indeholder en cyklotron og tre strålingsportaler med strenge krav til strålingsbeskyttelse, herunder krav til betontykkelse, betontype og indlejrede installationer med kanaler, kabler og anden infrastruktur.

Plads til både behandling og forskning

Hospitalets nye klinik- og protonbygning indeholder de fleste af hospitalets funktioner og kommer til at erstatte store dele af den eksisterende bygningsmasse.

Klinikbygningen bliver den nye indgang til hospitalet og indeholder hospitalets sengeafdelinger, kirurgiske afdeling, billeddiagnostik og ambulatorier. Protoncentret har tre strålingsbunkere, hvoraf den ene skal bruges til forskning. Mellem de bygninger etableres der et åbent glasområde i fire etager, som forbinder den nye bygningsmasse med den eksisterende mod øst og vest. Alle offentlige funktioner, ambulatorier og dagbehandling er direkte knyttet til det åbne område i glas, mens indlagte patienter og anden logistik er trukket længere ind i bygningerne.

AART Webcase Radiumhospitalet 06

Vil du vide mere?

Susanne Joys
Partner / Daglig Leder Norge / Arkitekt MNAL
Oslo
sujo@aart.no
+47 91 71 58 06