Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Strandbakkehuset

Et sted for liv, leg og lindring

Beliggenhed
Rønde, Danmark
Bygherre
Hospice Djursland
Størrelse
1.300 kvm
Opdrag
Vinderforslag i projektkonkurrence i 2019
Status
Opført i 2020
Arkitekt
AART
Ingeniør
Arne Elkjær
Entreprenør
CJ Group
Hæderspris
Kåret til Danmarks bedste sundhedsbyggeri i 2021
Vinder af Architecture Masterprize 2021
Hædrende omtale ved Plan Awards 2021
2. pris ved Global Architecture and Design Awards 2021
AART Strandbakkehuset Webcase 03

Strandbakkehuset er skabt som det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Det er dermed skabt til at give rum for liv, leg og lindring og på den måde tilbyde et livsvigtigt hjem for børn, unge og familier i en svær og sårbar livssituation. En arkitektonisk ambition, som har sikret hospicet titlen som Danmark bedste sundhedsbyggeri og international hæder ved uddelingen af PLAN Awards og Global Architecture & Design Awards.

Giver rum for livskvalitet

Livskvalitet er et nøgleord i designet af Strandbakkehuset, der rummer fire familieboliger, et personaleafsnit og flere fællesfunktioner. For som hospice skal det favne livet for børn og unge i en sårbar situation. Liv, leg og lindring er derfor essentielle værdier for hospicet, og med afsæt i disse værdier har vi, ikke alene studeret byggeprogrammet, men også lavet grundig research og antropologiske feltstudier. Resultatet er fem fokuspunkter for designet af hospicet, så det giver rum for en meningsfuld hverdag for børn og unge, deres familier og det personale, der skal støtte dem i deres tid på hospicet.

AART Strandbakkehuset Webcase 04

Dyrker livet her og nu

Strandbakkehuset bygger videre på Hospice Djurslands særegne kvaliteter, hvor den smukke placering på toppen af skrænten giver plads til fordybelse og refleksion. Det er et sted, der dyrker udsigten og det lange perspektiv. Strandbakkehuset nøjes dog ikke med at videreføre det eksisterende hospices kvaliteter. Det tilbyder også nye oplevelser, som kommer stedets nye beboere til gode – børn, unge og deres familier. For her er fokus ikke på det lange perspektiv, men derimod det helt nære, de sanselige oplevelser og det at dyrke livet her og nu. Netop det er husets særegne styrke.

Placerer sig midt i naturen

Strandbakkehuset placerer sig smukt på skrænten – midt i naturen. Det inviterer naturen ind gennem åbninger og forskydninger, så nærheden til skoven bliver bragt i spil som en unik kvalitet. Huset placerer sig således ikke blot som en naturlig forlængelse af Hospice Djursland, men åbner sig op og forskyder sig taktvis frem og tilbage mod de nære omgivelser, hvilket gør huset interessant fra alle sider. Samtidig nedbryder de mange åbningerne og forskydningerne huset i mindre overskuelige enheder, så der opstår en variation af kig og rum.

Effekt

  1. Strandbakkehuset er designet med fokus det helt nære, det sanselige og det at dyrke livet her og nu. Netop det er husets særegne styrke
AART Strandbakkehuset Webcase 06 AART Strandbakkehuset Webcase 07 AART Strandbakkehuset Webcase 08 AART Strandbakkehuset Webcase 09

Et samlet hus

Personaleafsnit og familieboliger
Personaleafsnittet er placeret som en naturlig del af husets hovedindgang. En strategisk placering, der giver fuldt overblik over, hvem der ankommer til og forlader huset, og optimal nærhed og synlighed til samtlige funktioner i huset. Familieboligerne forskyder sig udover skrænten i to etager, så de kommer helt tæt på skovgrænsen – med et smukt panoramakig over de grønne omgivelser. Læg dertil, at alle familieboliger er ligestillet i forhold til både udsigten og afstanden til personaleafsnittet.

Fællesfunktioner
Fællesfunktionerne er placeret mellem personaleafsnittet og familieboligerne, hvor de fordeler sig efter aktivitetsniveau. Således ligger alrummet i naturlig forlængelse af familieboligerne mod udsigten og sollyset mod syd, mens behandlingsafdelingen ligger i tæt kontakt med både boliger og personaleafsnittet med wellnessrummet nede ved terræn i kontakt med søen og med terapirummet, sanserummet og pusterummet højt med masser af udsyn og dagslys. Sidst, men ikke mindst, ligger aktivitetsrummet i tæt kontakt med legepladsen og gæsterummene i tæt kontakt med familieboligerne.

AART Strandbakkehuset Webcase 11 AART Strandbakkehuset Webcase 12 AART Strandbakkehuset Webcase 13 AART Strandbakkehuset Webcase 14

Hjerterummet
Hjerterummet binder husets forskelligartede funktioner og omkringliggende natur sammen. Her inviteres lyset og naturen helt ind i husets hverdag. For eksempel skaber åbninger i taget og mellem familieboligerne et stemningsfuldt miljø med optimale lysforhold og unikke kig, hvor end man befinder sig i rummet. Samtidig leder landskabets stiforbindelser direkte ind i rummet, så skellet mellem ude og inde sløres, og beboerne inviteres til at bruge landskabet aktivt. Dermed bliver naturen allestedsnærværende – og et afgørende element i livet, legen og lindringen, som huset danner rammerne om.

Forskning viser, at beboernes oplevelse af nærhed og visuel kontakt til personalet bidrager til fornemmelsen af tryghed og sikkerhed.
Johanne Mose Entwistle / Antropolog og dokumentationschef hos AART
AART Strandbakkehuset Webcase 20

Vil du vide mere?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA / NORDMAK
Aarhus, Stockholm
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78