Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Bodil Eskesen Neurorehabiliteringcenteret

Helende og højt specialiserede rammer

Beliggenhed
Glostrup, Danmark
Bygherre
Region Hovedstaden
Størrelse
25.000 kvm
Konkurrence
Vinderforslag i projektkonkurrence i 2013
Status
Under udvikling
Arkitekt
AART
Nordic
Ingeniør
Harde Larsen
Buro Happold
Alectia
Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen Landskab
Konsulent
Hospitalitet
AART Bodil Neuro Webcase 02

Det nye neurorehabiliteringshus indgår i en stærk, funktionel helhed med det eksisterende Glostrup Hospital. Her skaber huset sammenhængende patientforløb med høj organisatorisk og faglig kvalitet, og det markerer sig derfor som et decideret rehabiliteringsunivers, der kombinerer den nyeste viden inden for helende arkitektur med højt specialiserede fysiske rammer.

Rejser sig på en landskabelig base

Placeret vest for det eksisterende hospital lægger huset sig ud i parkens grønne rum, hvor to hvide bygningsvolumener rejser sig på en landskabelig base. Basen forankrer huset i parken og i sin struktur sikrer fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner. Huset indeholder 125 sengestuer til rehabilitering af patienter med svære hjerneskader og rygmarvsskader og indeholder derudover træningsfaciliteter med avanceret rehabiliteringsteknologi, et træningsbassin og en multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder.

AART Bodil Neuro Webcase 03

Indrammer husets fællesskab

Midt i huset rejser basen sig til en vertikal midterbygning, som danner ramme om husets fællesskab. Basen og midterbygningen indeholder fællesfunktionerne, og det er hertil, man ankommer som patient. Midterbygningen eksponerer med sine store vinduespartier husets liv mod parken og fungerer som husets visuelle og organisatoriske forankringspunkt. Fra midterbygningen er der blandt andet let adgang til alle husets etager og funktioner.

AART Bodil Neuro Webcase 04

Spiller smukt sammen med landskabet

Relationen til landskabet er et gennemgående tema i huset, der tilbyder patienter, pårørende og personale en enestående kontakt til det omkringliggende parklandskabs rekreative kvaliteter. Alle funktioner har således en relation til en grøn landskabssituation enten i form af udsigt over parkens store grønne træk eller mere intime landskabshaver på og omkring bygningen - selv træningsbassinet spiller smukt sammen med det grønne uderum.

AART Bodil Neuro Webcase 07

Vil du vide mere?

Nanna Flintholm
Group partner / Leder af AART+ / Arkitekt MAA
København
nfl@aart.dk
+45 41 96 35 42