Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Ny Rosborg

Et fyrtårn for resilient byudvikling

Beliggenhed
Vejle, Danmark
Bygherre
Vejle Kommune
Størrelse
80 hektar
Konkurrence
Vinderforslag i parallelopdrag i 2019
Status
Under udvikling
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt / Totalrådgiver
LYTT
Ingeniør
Niras
Konsulent
Arcadis Nederland
Ny Rosborg Masterplan1 10000 AART Low

Vest for Vejle vokser Ny Rosborg frem som en resilient bydel, der ikke alene forbinder byen med ådalen, men også forvandler byens tidligere deponi til et mangfoldigt og klimatilpasset boligområde.

Går forrest i en global bevægelse

Ny Rosborg indfrier Vejles vision om at skabe en mangfoldig og klimatilpasset by, hvor livet kan leves i tæt tilknytning til både bymidten og ådalen. Udviklingsplanen bygger således videre på Vejles bymæssige og landskabelige DNA, samtidig med at understøtte de høje klimaambitioner som en del af det globale netværk '100 Resilient Cities'. Derfor er den nye bydel tænkt som et laboratorium, hvor fremtidens klimaudfordringer undersøges og formidles i øjenhøjde med bydelens beboere og besøgende, så Vejle sættes på verdenskortet som et fyrtårn for resilient byudvikling.

100 Resilient Cities Logo 2

Bliver bygget på holme

Ny Rosborg forbinder byen med naturen i et klimabevidst greb. Det sker ved at trække ådalen ind i byen og lade den blågrønne natur omslutte syv holme, der danner den nye bydels kvarterer. Alle kvarterer får direkte kontakt til naturen, men hver deres karakter, så boformer blandes og forskelligartede fællesskaber trives. Læg dertil, at holmene bliver hævet over terræn, så de sikres mod skybrud og forhøjet vandstand. For Vejle er i særlig risiko for oversvømmelser, hvorfor det blågrønne landskab mellem holmene er tænkt som et rekreativt regn­vandsreservoir, hvor vandet bliver et aktiv for bydelens beboere og besøgende.

Ny Rosborg Holme AART

Genbruger i stor skala

Ny Rosborg er ikke alene byudvikling i stor skala. Det er også genbrug i stor skala. For med udviklingsplanen skabes i alt syv holme, som ved en strategisk håndtering af Vejles overskudsjord opfyldes over en årrække og danner grundlag for byggemodning af hver holm. Store dele af den nye bydel vil derudover genbruge byens tidligere deponi. Dele af bydelen vil med andre ord blive bygget på forurenet jord, hvilket netop vil blive muligt ved at genbruge overskudsjorden fra den øvrige byudvikling og ud fra en resilient tankegang arbejde eksperimenterende med at håndtere jordforurening, så det tidligere deponi forvandles til en rekreativ bydel.

Ny Rosborg Holme Snit AART

Robust udviklingsplan

Ny Rosborg bygger på en robust udviklingsplan, som gør det muligt at udvikle bydelen etape for etape - fra holmene nær byen til holmene længere ude i ådalen. På den måde bliver det muligt at udvikle bydelen i takt med behovet for boliger, ligesom det bliver muligt at tage viden med fra den ene etape til den næste. Udviklingsplanen er på den måde tænkt som en resilient, tilpasningsdygtig struktur, som giver rum for at eksperimentere, så ny viden kan bringes i spil og planen justeres undervejs i processen.

Vil du vide mere?

Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
Aarhus
tsl@aart.dk
+45 25 32 32 79