Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Klyngerne i Coop Byen

Livskvalitet og nabokontakt i ambitiøs ny bydel

Beliggenhed
Albertslund, Danmark
Bygherre
Coop Byen Vest P/S ejet af PensionDanmark
Størrelse
14.500 kvm
År
2021 - 2026
Status
Under udvikling
Entreprenør
HHM
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART, Thing & Brandt
Ingeniør
Artelia
AART Webcase COOP Byen 2 02 A

Med afsæt i Coops gamle kerneværdier og ideologi skal de tre boligkarréer 'Klyngerne' fremme livskvalitet og liv mellem husene samt skabe samhørighed mellem alle bebyggelserne i Coop Byens første bykvarter - også kaldet Virkelund,

Ny bydel med fokus på fællesskab og tilhørsforhold

Hvor der engang var en bar mark i Albertslund og sidenhen Coops hovedsæde og centrallager, bliver der lige nu opført en ny og mangfoldig bydel med forskelligartede nabolag og lejeboliger i høj kvalitet. Tre separate kvarter-bebyggelser udgør tilsammen bydelens første bykvarter. Ét af dem er Klyngerne - tre semilukkede karrébebyggelser med et mix af lejligheder og rækkehuse i forskellige størrelser placeret mellem det høje byggeri mod nord og den lavere bebyggelse i syd.

Med særligt fokus på at skabe fællesskab og et godt tilhørsforhold blandt de kommende beboere er projektet designet til bedst muligt at kunne imødekomme PensionDanmarks ambitioner for den nye bydel.

AART Webcase COOP Byen 2 06 NY
Det handler om at skabe en både æstetisk og funktionel langtidsholdbar arkitektur, der kan fremme livet mellem husene samt styrke livskvaliteten for beboere. Vi er selvsagt meget begejstrede over, at vi er med til at realisere et så ambitiøst projekt.
Claus Smed Søndergaard / Partner og designansvarlig i AART

Nabokontakt og liv mellem husene

Mellem Klyngerne løber skiftevis grønne stier og urbane stræder med fælles cykelværksted og hang-out muligheder. I stræderne finder man også indgange til nogle af husene, mens andre indgange er placeret i karréernes baggårde. Den differentierede placering af indgange skaber et alternativt flow med vedvarende liv samt bevægelse i landskabet omkring bebyggelserne. Herudover skal et særligt fokus på bygningsmæssige detaljer og nicher i stuetagen anspore til ophold og nabokontakt.

Solidarisk design i dialog med omgivelserne

Ligesom den samlede bygningsmasse i Coop Byens første bykvarter løbende vil bevæge sig ned i skala, kommer de enkelte karrébebyggelser også til at stå med variation i højden. Klyngernes højeste bygninger på fire etager placeres på områdets særligt attraktive side mod bydelens park, mens de lavere bygninger mod syd og vest åbner for flere soltimer i de enkelte karréer.

At lade bygningernes ”ryg” vende ud mod parkområdet er et utraditionelt greb, men ikke desto mindre et, der både vil give Klyngernes boliger og gårdrum optimale lysforhold og lade den bedste udsigt tilgå de bygninger, der har flest beboere til at nyde den - i god overensstemmelse med Coops ideologi og demokratiske fundament.

AART Webcase COOP Byen 2 09 HVID

Samhørighed med variation i udtryk

En identisk grundform med forskellige farvepaletter og materialer får Klyngernes tre karrébebyggelser til at stå som en samlet flok med forskellige personligheder. Områdets identitet og genkendelighed forstærkes, mens beboerne får et større tilhørsforhold til lige netop dén karré, de hver især bor i.

Klyngernes hovedmateriale er derfor tegl i tre forskellige, varme nuancer – én pr. klynge. Herudover er bygningernes tilbagetrukne top beklædt med facadeplader af metal i hver sin mere markante farve.

AART Webcase COOP Byen 2 07
AART Webcase COOP Byen 2 01 A

Vil du vide mere?

Claus Smed Søndergaard
Partner / Designansvarlig / Teamleder / Arkitekt MAA
København
css@aart.dk
+ 45 20 23 55 80