Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Store Kongensgade

Karakterfuld industribygning er blevet fremtidssikret som velindrettede boliger

Beliggenhed
København, Danmark
Bygherre
Domusnova
Størrelse
5.810 kvm
År
2017
Status
Realiseret
Entreprenør
Domusnova
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
Ingeniør
JPM Rådgivende Ingeniører
Fotograf
Tom Jersø
AART Webcase Store Kongensgade 03

Med transformationen af det gamle baghus på Store Kongensgade 53 er historien om det københavnske trykkeri fra den sene industrialisering i 1930’erne blevet bevaret og bygningen givet en ny funktion som hjem for 18 familier.

Det samlede projekt i det historiske område, Frederiksstaden, omfatter desuden renovering og konvertering af matriklens forhus fra 1794 samt opførelse af en ny ejendom i baggården.

Industriel stil og stemning videreføres
Ombygningen af huset i baggården, der i 1930 blev opført af arkitekt og kgl. bygningsinspektør Axel Maar som trykkeri, udgør et stærkt eksempel på nænsom transformation af et byggeri med historie. Bygningens særlige karakter, der med bl.a. markante støbejernsvinduer og en in-sito støbt søjlekonstruktion i beton, er kendetegnende for 30'ernes industrielle stil, er bibeholdt, mens elementer, der grundet nye energikrav og funktioner kaldte på forandring, er etableret med stor opmærksomhed på bygningens oprindelige stil.

På trods af en gennemgribende ombygning og transformation er bygningen blevet fremtidssikret og den lokale historie og kulturarv bevaret.

Nyopført tagetage i harmoni med det eksisterende

Tilføjelsen af en femte etage på den gamle industribygning viser, hvordan ny og moderne arkitektur elegant kan forenes med et eksisterende stærkt arkitektonisk udsagn.

Med tilbygningen er der i det gamle trykkeri blevet plads til 18 forskelligartede lejligheder i to plan. På den nye tagetage er husets oprindelige arkitektur videreført i den indskudte facade, der via en let stålkonstruktion er opført med store glaspartier og betonelementer.

Store Kongensgade 53 er nomineret til Renoverprisen, fordi der er skabt nogle helt fantastiske og unikke lejligheder midt i Frederiksstaden. Her er skabt nogle højloftede, lyse og helt vidunderlige lejligheder i en gammel fabrik inde bag ved Store Kongensgade.
Nomineringsudvalget / Renoverprisen 2019

Modernisering og ombygning af tidstypisk herskabsbyggeri

Matriklens forhus er med en flot og tidstypisk facade opført helt tilbage 1794. Huset blev oprindeligt bygget som store herskabsboliger, men er siden blevet brugt til erhverv.

Efter en gennemgribende ombygning og renovering, hvor fokus har været at genbruge og genetablere så mange rum, stuk og døre som muligt, er forhuset blevet konverteret tilbage til boliger. Den eksisterende hovedtrappe er blevet fjernet og erstattet af to nye trapper mod hver gavl. Herved er der er i stedet for kun to herskabsboliger på hver etage blevet skabt plads til fire moderniserede og velindrettede lejligheder.

AART Webcase Store Kongensgade 07

Fortætning med tanke for lys- og skyggeforhold

I gårdrummet mellem forhuset og baghuset er der skabt noget så sjældent som nyt hus i den ellers meget tætte inde by i København. Huset er opført som en stålkonstruktion på seks etager med én bolig pr. etage. Det har fået sit karakteristiske kileformede design på baggrund af grundige områdeanalyser af skygge- og lysforhold, og viger således for lyset til de tilstødende bygninger og gårdrum.

Opført i lyse materialer står de tre separate bygninger i harmonisk dialog med hinanden. Dog fortæller de i kraft af deres forskellige historiske afsæt, materialitet og arkitektur hver sin historie om byudviklingen i Frederiksstaden.
Søren Stoustrup / Partner, markeds- og tilbudschef i AART
AART Webcase Store Kongensgade 09

Vil du vide mere?

Søren Stoustrup
Partner / Markeds- og tilbudschef / Arkitekt MAA
København
ss@aart.dk
+45 22 82 57 85