Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Egtvedpigens Verden

Et oplevelsesrigt møde med historien

Beliggenhed
Vejle, Danmark
Størrelse
55.900 kvm
Bygherre
Vejle Kommune / Vejlemuseerne
Status
Vinder af åben idékonkurrence i 2022
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
4 2

Med en stedbunden og levende iscenesættelse af vores fælles historie gentænker Danmarks kommende museum, Egtvedpigens Verden, formidlingen om Egtvedpigen, der er et af Danmarks mest velbevarede fund fra bronzealderen. Her vil en lerstampet portalbygning og et oplevelsesspor i landskabet spille en central rolle i at give besøgende et oplevelsesrigt møde med Egtvedpigen og dermed blive klogere på vores fælles natur- og kulturhistorie.

Fornyet forståelse af fortiden

Som et Danmarks mest velbevarede fund fra Bronzealderen giver Egtvedpigen et unikt indblik i Danmarkshistorien, som er med til at udvide vores forståelse af bronzealderen og det liv, som blev levet i Danmark på den tid. Målet bag vores vinderforslag, som blev udvalgt blandt 42 forslag i en åben arkitektkonkurrence, er at skabe en sanselig totaloplevelse, som på flere niveauer er gennemsyret af bronzealderens religiøse univers, ritualer og artefakter, og hvor bl.a. dufte, lyde, materialer og temperaturer, så besøgende i alle aldre kan mærke historiens vingesus.

1 2
Det nye museum bliver et oplevelsesrigt møde med Danmarkshistorien, hvor formidlingen og iscenesættelsen ikke begrænses til en bygning, men breder sig ud i de historiske landskaber, som Egtvedpigen levede i.
Jens Byriel Kinch / Faglig leder af AART Byrum & Landskab

Landskabet som formidler

Landskabet omkring Egtvedpigens gravhøj vil danne ramme om det nye museum, der som både et bygnings- og landskabsprojekt skal være give de besøgende mulighed for at bevæge sig gennem det fredede kulturlandskab og Danmarkshistorien. Fra ankomsten via Portalen - en mindre bygning, der bl.a. rummer et uopvarmet udstillingsrum – og herfra videre via et rundt formidlingsspor ud i landskabet ledes de besøgende igennem Egtvedpigens verden og bronzealderen. Derudover skal portalbygningen, som én af de første offentligt tilgængelige bygninger i Danmark, opføres i stampet ler – en gammel og bæredygtig byggeteknik, som også i sin æstetik vil understøtte oplevelsen på stedet.

Egtvedpigen1
Vinderprojektet har vist stor forståelse for, hvordan landskabet på bedste vis bliver en del af formidlingen. Samtidig har de skabt en bygning med både sanselighed og stoflighed og med inspiration fra den cykliske tankegang, som prægede kvindelivet i bronzealderen.
Flemming Hedegaard Larsen / Museumschef for Vejlemuseerne

Vil du vide mere?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA / NORDMAK
Aarhus, Stockholm
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78