Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Frogner Bydelshus / Drammensveien

Nyt liv til markant modernistisk bygning

Beliggenhed
Oslo, Norge
Bygherre
Norwegian Property ASA (NPRO)
Størrelse
12.000 kvm
Status
Opført 2018
Arkitekt
AART
Interiørarkitekt
IARK
Drammensveien AART 03 H

Drammensveien 60 er et ikonisk høyhus på Skillebekk i Oslo sentrum, oppført for Rikstrygdeverket i 1960, og fredet i 2004. Etter en omfattende oppgradering og ombygging er bygningen gjenoppstått som et offentlig signalbygg – Frogner bydelshus. Fokuset har vært å ivareta og foredle den flotte bygningen, og samtidig innpasse gode moderne løsninger for publikum og ansatte.

Et punkthus på ti etasjer er sammenkjedet med en smal krummet lavblokk på tre etasjer, inspirert av FNs hovedkvarter i New York fra 1952, av Niemeier/le Corbusier. Bygget er oppført i betong, med betongribber, betongplater med frilagt singel, og aluminium i fasadene. Lavblokkens glassfasade mot gaten dekkes av en gitterutsmykning av Arne E. Holm. I interiørene ble det benyttet bestandige materialer som marmor, stucco lustro, eik, teak, stål og messing. Flere større integrerte kunstverk er bevart i fellesarealene.

Drammensveien AART 06 H
Anlegget er et eksempel på monumentalt offentlig byggeri som forteller en viktig historie om velferdsstatens utvikling, og er et av Oslos få intakte modernistiske høyhus fra perioden.
Nico Sellevold / Arkitekt MNAL

Høyblokken inneholdt opprinnelig resepsjon og apotek i første etasje og kontorer for Rikstrygdeverket i de øvrige etasjene. Med en smal og effektiv planløsning har alle arbeidsplasser god tilgang på dagslys. I toppetasjen er det kantine med flott utsikt og takterrasse. Lavblokken inneholdt kontorer for Helsedirektoratet, i tillegg til laboratorier, legekontor, postkontor, garasje, tjenesteleiligheter, og en barnehage for barn av de (kvinnelige) ansatte.

Drammensveien AART 04 H

Dagens Frogner bydelshus omfatter høyblokken og fremre del av lavblokken. Her er bydelsadministrasjons ulike avdelinger samlet, sammen med bl.a. helsestasjon og et NAV-kontor. Første etasje er åpen og utadrettet, i tråd med de opprinnelige funksjonene. Alle arealer og tekniske anlegg er renovert og oppgradert, i større eller mindre grad. Kontorarealene er tilrettelagt for full fleksibilitet med cellekontorer eller kontorlandskap. Av fasadeendringer er det i samarbeid med Byantikvaren etablert en inngang til lavblokken, tilpasset utvendige persienner, og oppført et avfallsrom i bakgården. Nye funksjoner som adgangssluser og løftebord er integrert i det fredete interiøret. Prosjektet har både bevart kvalitetene og ressursene i den historisk viktige bygningen og tilført nødvendige funksjoner i tråd med dagens krav til arbeidsmiljø, sikkerhet, teknikk og fleksibilitet.

Drammensveien AART 02 H

Vil du vide mere?