Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

The Kitchen 2.0

Dynamisk iværksættermiljø i historiske rammer

Beliggenhed
Aarhus, Danmark
Bygherre
FEAS Erhverv P/S
Periode
2023-2025
Størrelse
3,456 kvm
Arkitekt
AART
Totalentreprenør
Vognsen & Co
Ingeniør
Artelia
Bygherrerådgiver
Rambøll og Transform
AART Webcase The Kitchen 03

Projektet transformerer det oprindelige kedelhus og vaskeri på Aarhus’ tidligere kommunehospital til et nyt, levende iværksætterhus – The Kitchen 2.0 – som bliver en del af Aarhus’ kommende byintegrerede campus, Universitetsbyen.

The Kitchen er Aarhus Universitets iværksætter¬hus under AU Erhverv og Innovation, som siden 2020 har haft til huse i kommunehospitalets tidligere centralkøkken – heraf navnet. Iværksætterhuset er et mødested for studerende, forskere, virksomheder og investorer, som har til formål at udvikle og understøtte startups og innovationsvirksomheder.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på at blive en del af iværksætterhuset, skal The Kitchen nu flytte til større, permanente lokaler. Derfor udvikles The Kitchen 2.0, som får til huse i hospitalets tidligere kedelhus og vaskeri.

Fra forskning til forretning

Én af ambitionerne med udviklingen af The Kitchen 2.0 er at skabe de bedste rammer for, at en større del af universitetets forskning bliver omsat til forretning og dermed kommer til mere direkte gavn for samfundet. Iværksætterhuset vil rumme forskellige typer kontorer, møde- og undervisningsfaciliteter, fællesområder, værksteder og ’labs’, en café samt en række forskellige konference- og eventfaciliteter. Herudover får AU Erhverv og Innovation fast adresse i huset.

The Kitchen 2.0 indgår i helhedsplanen for Universitetsbyen, og bliver således en del af det omfattende byudviklingsprojekt, som transformerer Aarhus’ tidligere kommunehospital til en ny byintegreret campus med bl.a. studie- og byliv, boliger, forskning og erhverv.

AART Webcase The Kitchen 05
Som bygherre er vi glade for at se den ambitiøse og velkomponerede plan for transformation af det tidligere vaskeri. The Kitchen 2.0 vil blive præcis det samlingssted, som visionen bag Universitetsbyen lagde vægt på – nemlig et 24/​7‑liv på campus med attraktive faciliteter for både universitetet, samarbejdspartnere og byens borgere
Jørgen Lang, direktør i FEAS

Bygger videre på historien

The Kitchen 2.0 får således til huse i et af Danmarks mest karakterfulde byggede miljøer og transformationen af de tidligere industribygninger vil have en ydmyg tilgang til stedet og dets helt særlige historie. Som det også gør sig gældende i udviklingen og transformationen af resten af Universitetsbyen vil transformationen tage afsæt i kommunehospitalets karakteristiske arkitektur, som bl.a. er kendetegnet af enkle facadekompositioner, spinkle hvide vinduesrammer og velkendte, robuste materialer som bl.a. røde tegl, hasleklinker og træ.

Bygningernes industrielle udtryk bibeholdes og bringes med ind i fremtiden ved i store træk at bevare bygningernes struktur, og ved at genanvende en stor del af de eksisterende materialer og overflader – og hvor der tilføjes nyt, vil det være med respekt for det eksisterende og med øje for at anvende materialer, som er robuste og som patinerer smukt over tid.

AART_Webcase_TheKitchen-06

Vil du vide mere?

Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
Aarhus
tsl@aart.dk
+45 25 32 32 79