Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Universitetsbyen

Fra historisk hospital til fremtidens campus

Beliggenhed
Aarhus, Danmark
Bygherre
FEAS
Størrelse
110.000 kvm
Status
Under udvikling
Konkurrence
Vinderforslag i parallelopdrag i 2017
Arkitekt
AART (totalrådgiver)
E+N
Landskabsarkitekt
LYTT Architecture
Konsulent
Trafikplan
View 3 Mellemrum mellem bygninger Revideret teglkant

Udviklingsplanen åbner for nye perspektiver på at omdanne Aarhus Kommunehospital til en byintegreret campus, hvor Aarhus Universitet møder bylivet og erhvervslivet på helt nye måder – indrammet af et af Danmarks mest karakterfulde byggede miljøer med en unik homogenitet i geometri og materialer.

Styrker stedets kvaliteter

Den konsekvente komposition af byrum og bygninger klædt i rød tegl har siden 1930'erne kendetegnet Aarhus Kommunehospital, men er i løbet af de seneste årtier blevet sløret af nye pavilloner og tilbygninger. Med omdannelsen til Universitetsbyen fornys og forstærkes stedets oprindelige kvaliteter. Udviklingsplanen værner om stedets historiske potentiale samtidig med at skabe en fremsynet forandring af dette enestående sted i hjertet af Aarhus. En forandring, hvor det bedste fra fortiden bevares og bringes i spil med fremtidens studieliv og byliv – med helt nye muligheder for forskning, erhverv, boliger, caféer og oplevelser i smukt samspil med Universitetsparken og den omgivende by.

View 5 Den røde plads Revideret altaner og dækforkanter
Ved at behandle og fremhæve de bevarede bygninger med nye elementer bringes en livlighed ind i bebyggelsen, samtidig med at den kommer til at fremstå som et af Danmarks arkitektonisk set allermest markante byområder.
Tom Nielsen / Professor ved Arkitektskolen Aarhus
View 6 sammenbygning revideret 2

Forbinder universitetet med byen

Udviklingsplanen for Universitetsbyen bygger på fire dogmer: det forstærker stedets historiske potentiale, forbinder det med den omkringliggende by, bringer det i spil med moderne livsformer og indrammer det i en robust planløsning. Tilsammen åbner de fire dogmer for nye perspektiver på udvekslingen mellem by og universitet, så byen tager farve af universitetet og omvendt. Alt sammen med fokus på at styrke fortællingen om Aarhus – nationalt og internationalt – som en levende og attraktiv universitetsby til glæde for både studerende, forskere, borgere og virksomheder.

Overview 1 KH Uni og gade og grønt

Vil du vide mere?

Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
Aarhus
tsl@aart.dk
+45 25 32 32 79