Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Den Grønne Fatning

En åben boligkarré kendetegnet ved sit unikke og landskabelige gårdmiljø

Beliggenhed
Herlev, Danmark
Bygherre
ELF Development
Størrelse
27.000 kvm
År
2019
Status
Realiseret
Entreprenør
Enemærke og Petersen
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
Ingeniør
Norconsult
Bygherrerådgiver
Wissenberg
Fotograf
Niels Nygaard, Tom Jersø
AART Webcase Den Grønne Fatning 03

Tæt på nogle af Herlevs skønneste naturområder ligger Den Grønne Fatning – et boligområde med en åben karréstruktur og en blanding af ejer- og lejelejligheder. Centralt for projektet er et terrasseret sti- og landskabsforløb med fire separate og konceptuelle gårdmiljøer.

Fra glødelampeindustri til grønt boligbyggeri
Bag navnet ’Den Grønne Fatning’ ligger historien om den kreative opfinder og elektronikekspert, Søren Madsen, der i efterkrigstiden startede fabrikken Nordisk Glødelampe Industri, hvor Den Grønne Fatning nu er opført. ”Fatningen” er blevet ”grøn”, fordi der i projektet har været et stort fokus på at skabe et grønt og frodigt miljø i et ellers urbant område.

Karakteristiske udearealer mellem husene

Mellem Den Grønne Fatnings fire separate boligbebyggelser er der skabt et spændende og landskabeligt gårdsmiljø sammensat af grønne stier og stræder i gadeplan og frodige udearealer på plinte i 1. sals højde. Her er fire separate gårdmiljøer rige på lege- og opholdsarealer anlagt oven på boligbyggeriernes parkeringsanlæg.

Mens gangbroer giver let forbindelse på tværs af gårdrummet, sikrer brede trapper og elevatorer niveaufri adgang til gårdmiljøet fra gadeplan.

AART Webcase Den Grønne Fatning 04

Heden, overdrevet, strandengen og fælleden

Boligkarréens forskellige gårdrum trækker via deres beplantning hver især inspiration fra en af fire klassiske, men forskelligartede danske landskabstypologier - heden, overdrevet, strandengen og fælleden. Dette greb skaber variation i gårdmiljøet, og giver samtidig hver af de små baggårdsenheder sin egen karakter og særkende.

Træ som et gennemgående materiale

Den Grønne Fatnings separate bebyggelser er alle opført med både variation i skala og facadeudtryk – alt sammen nøje afstemt for at give det samlede boligområde et tæt og urbant udtryk. Et gennemgående materiale, der binder de mange forskelligartede bygninger sammen, er således anvendelsen af træ i de fælles ude- og gårdarealer. Her går brugen af trælameller igen i både afskærmningen af parkeringsanlægget, i gangbroerne og i trappeforløbet, hvor de bløder op og bidrager til et både æstetisk smukt, stofligt og imødekommende arkitektonisk udtryk.

Med en blanding ejerlejligheder, lejeboliger og almene ungdomsboliger er der i alt opført 245 boliger i Den Grønne Fatning.

AART Webcase Den Grønne Fatning 10

Vil du vide mere?

Jakob Andersen
Partner / Regionsdirektør
Frederikssund, København, Roskilde
jan@aart.dk
+ 45 41 37 94 76