Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Blovstrød Skole

Et moderne og multifunktionelt læringsmiljø forbinder ude og inde

Beliggenhed
Allerød, Danmark
Bygherre
Allerød Kommune
Størrelse
2.400 kvm
År
2022-2024
Status
Under udvikling
Totalrådgiver
AART
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
Ingeniør
AVJ Ingeniører
AART Webcase Blovstrod skole 03

Som led i udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby skal Blovstrød Skole udvides fra 2 til 3 spor med en tilbygning, der også binder skolens forskellige funktioner bedre sammen. Herudover får skolen et nyt udeareal i tilbygningens gårdrum, mens dele af den øvrige skole ombygges og moderniseres.

Multifunktionelle og forskelligartede rum for læring
Over to plan kommer Blovstrød Skoles nye tilbygning til at indeholde basislokaler til mellemtrin og udskoling med tilhørende fælles årgangsområder samt et pædagogisk læringscenter med biblioteksfunktion. I bygningens indre opdeles undervisningsområderne i zoner til formidling, fordybelse og projektarbejde.

Foruden klasselokaler etableres der i stueetagen et moderne og multifunktionelt læringsmiljø med aktivitetsrum, pædagogisk læringscenter og en siddetrappe med balkoner, hvor hele skolen kan samles.

Fællesområderne varierer fra store åbne rum med plads til gruppearbejde og møder på tværs af klasser og klassetrin til små og mere lukkede rum, hvor man ved behov for ro og fordybelse kan trække sig tilbage. For at skabe et gennemgående rum for læring, der både er inspirerende, inkluderende, trygt og overskueligt at opholde sig i, er fokus desuden på at etablere en god visuel kontakt mellem fællesområder og klasselokaler.

AART Webcase Blovstrod skole 04

Læringsmiljøet trækkes udenfor

Designet med fokus på både undervisning og fritid er Blovstrød Skoles nye gårdrum tænkt som et dynamisk uderum, der lægger op til både ophold, fordybelse og bevægelse blandt de unge. Som en udvidelse af de indendørs læringsmiljøer skal det bidrage til både det faglige indhold og til nye og forskelligartede undervisnings- og arbejdsformer.

I arkitektonisk samspil med den eksisterende skole

Blovstrød Skole blev oprindeligt opført som en rød teglstensbygning i 1938, men er siden hen blevet udvidet i flere omgange. Derfor er skolen også kendetegnet ved en forskelligartet bygningsmasse opført i mange forskellige materialer.

I den kommende tilbygning er robuste og gedigne materialer valgt med inspiration fra de forskellige eksisterende skolebygninger. Med en kombination af ubehandlet træ og beton opføres stueetagen således med en lys facade, der står i flot kontrast til en førstesal klædt i en varm, rød tegl. Overgangen fra den nye bygning til de tilstødende betonelementsbyggerier fra 1968 markeres med et smalt glasparti, der elegant binder det nye og det eksisterende sammen.

AART Webcase Blovstrod skole 06

Vil du vide mere?

Søren Stoustrup
Partner / Markeds- og tilbudschef / Arkitekt MAA
København
ss@aart.dk
+45 22 82 57 85