Vrå Skole

Vrå Skole åbner for nye perspektiver på at stimulere børns evne og lyst til at lære. Det sker ved at sammentænke læring og landskab, så børn kan lege og lære i et komplet økosystem, der forandrer sig over tid – i løbet af dagen og året og med tiden.
 
Vrå Skole er et unikt projekt, der sætter fokus på børns leg, læring og udvikling og samler en bred vifte af tilbud for byens borgere på tværs af alder. Som del af skolen opføres således et børnehus samt tilhørende bibliotek, idrætshal og udendørs aktivitetslandskab – alt sammen i tæt samspil med de naturskønne omgivelser.
 
Unikt for projektet er samspillet mellem læring og landskab. Det bygger på en bæredygtig ambition om at skabe et komplet økosystem for leg og læring. En ambition, som er omsat til et lege- og læringslandskab, hvor skoven bliver til skolen og omvendt. Ude og inde smelter sammen, så skolen opleves som ’Læringsskoven’, hvor kultur og natur, pædagogik og bæredygtighed, mødes i et nærværende og nytænkende læringsmiljø.
 
Strukturelt er skolen opbygget af klynger omkring et hjerterum. Som det samlende torv forener rummet både landskabet, ankomsten og klyngerne med idrætshallen, biblioteket, børnehuset, fagområderne og klassetrinnene i et åbent og stemningsfuldt greb. Læg dertil, at to indre gårdhaver giver rummet en let, lys og levende karakter samtidig med at underopdele det i en række klart definerede zoner.

Vinderforslaget bygger på en banebrydende hovedidé, hvor skoven bliver til skolen. Det er bæredygtigt hele vejen igennem og tænker bæredygtighed helt ind i den pædagogiske brug af skolen.
Uddrag fra dommerbetænkning