Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Aarhus BSS

Et markant omdrejningspunkt for studie- og byliv i Universitetsbyen

Beliggenhed
Aarhus
Bygherre
FEAS
Størrelse
37.000 kvm
Status
Under udvikling
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
LYTT
Entreprenør
A. Enggaard
Ingeniør
Niras
1618231274125

Fleksible studiemiljøer og bæredygtige løsninger kombineret med høje arkitektoniske kvaliteter. Det er de bærende elementer i fremtidens Aarhus BSS, der bliver et nyt vartegn og samlingspunkt i Universitetsbyen – det kommende byintegrerede campus på Aarhus Universitet. Særligt markant bliver det store auditorium, der etableres som en rotunde i glas og aluminium på den centrale plads og dermed bliver et opsigtsvækkende centrum i campussen.

I 2025 rykker Aarhus BSS sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen. Med flytningen kan studerende og medarbejdere blandt andet se frem til en række nye og større auditorier – ét af dem bliver Aarhus Universitets største med plads til 800 personer. Træ bliver et gennemgående materiale i de nye bygningers arkitektoniske udtryk, samtidig med at studieområder og undervisningslokaler designes, så de kan anvendes til flere formål. Det gælder for eksempel det store auditorium, der kan opdeles i både to og tre mindre auditorier og benyttes til både forelæsninger og eksterne arrangementer. En fleksibilitet, der også er indtænkt i undervisningslokalerne, der i alle bygningerne bliver en velintegreret del af studiemiljøerne.

Projektet er ambitiøst og understøtter helhedsplanens visioner for udviklingen af området som et bæredygtigt byområde, der kommer til at emme af liv 247.
Jørgen Lang | Adm. direktør i FEAS
1618231273571

Med sin placering midt i Universitetsbyen og sine 37.000 kvadratmeter udgør Aarhus BSS en stor og vigtig del af Aarhus Universitets samlede fysiske udvikling. Samtidig kommer de nye bygninger til at ligge tættere på fakultetets øvrige aktiviteter i Universitetsparken i Aarhus. Med sit arkitektoniske udtryk og kvalitet formår det at skabe en tydelig sammenhæng på tværs af Universitetsparken og Universitetsbyen. Det er dermed et vigtigt skridt på vejen mod en endnu mere samlet og integreret campus i Aarhus, hvor synergierne styrkes mellem forskningsmiljøer, studiemiljøer, undervisning og samarbejde med universitetets eksterne interessenter.

Sidst, men ikke mindst, er de bæredygtige ambitioner høje for fremtidens Aarhus BSS. Såvel aktive som passive energimæssige løsninger er derfor indtænkt fra start i projektet, der sigter efter en DGNB Guld-certificering – på niveau med den præcertificering, som Universitetsbyen som byområde har opnået.

Vil du vide mere?

Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
Aarhus
tsl@aart.dk
+45 25 32 32 79