Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Vi rådgiver om planlægning på tværs af skala – fra byggegrunde til hele byområder.

Se udvalgte projekter

Tværfaglig rådgivning

AART er engageret i planlægningsopgaver i hele Skandinavien, hvor vi hjælper private og offentlige bygherrer med alt fra mulighedsstudier og planprocesser til masterplaner og designmanualer. Med vores unikke effekttilgang og metode hjælper vi med at skabe projekter, som strategisk bidrager med positiv, målbar værdi – for den enkelte bygherre, for brugere og for samfundet som helhed.

Som én af Skandinaviens største arkitektvirksomheder inddrager vi specialister indenfor bl.a. landskab, effekt, bygningsarkitektur og bæredygtighed i den arkitektoniske planlægning og udvikling af byer og områder - altid på det tidspunkt i processen, hvor det er meningsfuldt og skaber konkret værdi. Det sikrer, at vi udvikler projekter som balancerer social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – og som er operationelle og kan realiseres på alle parametre.

Ny Rosborg Plan 3000 AART Low
Ny Rosborg ved Vejle udvikles som en resilient bydel, der forbinder byen med naturen
Vi studerer og analyserer, hvordan byer, byområder og byggegrunde kan planlægges for at skabe størst mulig effekt for vores kunder og for samfundet.
Rasmus Højkjær Larsen | Faglig leder for Planlægning

Samskabende byudvikling

For os er enhver opgave sin egen, og vi forstår derfor, at den kræver løbende inddragelse af både bygherrer, investorer, brugere, lokalsamfund og myndigheder.

Dialogen er derfor vores vigtigste værktøj i enhver opgave – om det gælder facilitering af planprocesser og udvikling af volumenstudier eller et program for disponering af rum og funktioner. Med et klart mål om at skabe størst mulig positiv effekt for alle parter, udvikler vi altid projekterne i tæt dialog med relevante parter.

Line Willacy Planlaegning Munchen AART
Den samskabende proces bag Sydhavnskvarteret udmøntede sig i en kort og konstruktiv proces for vedtagelse af byplanen, da den allerede var godt forankret i både kommunen og byrådet.
Rasmus Højkjær Larsen | Faglig leder for Planlægning

Ydelser

Strategisk planlægning
Vi udvikler urbane og landskabelige strategier og omsætter visioner til konkrete planer for langsigtet positiv byudvikling. Vi har mange års erfaring med udvikling af byer, lokalsamfund og byggegrunde, og vi hjælper ofte bygherrer med at facilitere samskabende processer, hvor behov, visioner og forventninger bliver delt og afstemt som det første med henblik på at skabe et fælles fundament for den videre proces.

Bygherrerådgivning
Vi rådgiver udviklere, forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, visioner og økonomi skal skabe størst mulig effekt og positiv udvikling – miljømæssigt, socialt og dermed økonomisk.

Planlaegning stueetagen 01

Helhedsplaner
Vi udvikler helheds- og masterplaner for nye og eksisterende byområder i hele Skandinavien og forløser det enkelte områdes potentiale til glæde og gavn for samfundet og vores kunder. Med solid erfaring fra byudviklingsprojekter i alle skalaer tilbyder vi tværfaglig rådgivning og procesfacilitering - fra visionsprocesser til politiske beslutninger og realisering.

Lokalplanlægning
Vi tilbyder tværfaglig rådgivning ifm. udarbejdelse af alle typer af lokalplaner og trækker på mange års erfaring med udarbejdelse af plangrundlag og realisering af byggeri og landskab. Derved sikrer vi, at rammerne for fremtidige projekter opnår den ønskede effekt for både bygherrer og myndigheder.

Projektudvikling og projektledelse
I tæt samarbejde med vores kunder udvikler vi projekter fra den første idé til det opførte projekt - og alt derimellem. Vi yder specialiseret, tværfaglig rådgivning, hvor vi bærer de indledende visioner videre ind i det konkrete projekt og sikrer værdiskabelsen gennem hele udviklingen – både på kort og lang sigt. Kort sagt, alt det der skal til for at vores kunder får succes med deres projekter.

Sydhavnen Kulpladsen SHL
Kulkranspladsen, Sydhavnskvarteret i Aarhus

Vil du vide mere?

 • Rasmus Højkjær Larsen
  Associeret partner / Faglig leder AART Plan / Arkitekt MAA
  Aarhus
  rhl@aart.dk
  +45 41 96 35 33
 • Maja Matzen
  Afdelingschef / Arkitekt MAA
  Roskilde
  mam@aart.dk
  +45 61 78 66 61