Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Planlægning

Vi yder specialiseret rådgivning indenfor planlægning. Det gør vi med et erfarent team, hvor vi studerer og analyserer, hvordan byer, lokalsamfund og byggegrunde kan planlægges for at skabe størst mulig effekt for vores kunder og for samfundet.

Ydelser Byplanlægning AART 2

Vi byder ind med en bred erfaring

Vi er engageret i planlægningsopgaver i hele Skandinavien – fra mulighedsstudier og planprocesser til masterplaner og designmanualer. Vi står derfor altid klar til at byde ind med de rette kompetencer uanset opgavens karakter og kompleksitet. For med et bagkatalog, der spænder fra udvikling af byggegrunde til resilient byudvikling i den helt store skala, så tilbyder vi en dyb og bred erfaring. En erfaring, som vi i tæt dialog med vores kunder løfter ind i hver enkel opgave.

Ny Rosborg Plan 3000 AART Low

Læs mere om vores arbejde med at udvikle byer, lokalsamfund og byggegrunde.

Magasin

Vi skaber muligheder fra start

Vi skaber muligheder for vores kunder allerede i planlægningen af et byggeri eller byområde. Det sker gennem nuancerede studier af konteksten, hvor vi analyserer de muligheder, som opgaven rummer. Det hele med sigte på at skabe et solidt fundament for at træffe de bedste beslutninger tidligt i processen. For det er i de indledende faser, at rammerne for den videre proces bliver sat, og dermed muligheden for at mindske risici og maksimere merværdien er størst.

AART aarhus 2017 KSM 18

Vi faciliterer processen fra start til slut

Vi har god erfaring med at facilitere processer i udvikling af byer, lokalsamfund og byggegrunde. En erfaring, som spænder bredt på tværs af opgaver – for eksempel i udviklingen af Sydhavnskvarteret i Aarhus, hvor vi med parallelt samskabende processer gav kommunen mulighed for at påvirke projektet i de tidlige faser, investorerne mulighed for at forankre projektet politisk og slutbrugerne mulighed for at få tidligt ejerskab til kvarteret. En samskabende proces, hvor ideer blev delt og forventninger afstemt som det første, så der blev skabt et fælles fundament for den videre proces.

Luftfoto BIRDEYE Med PFA
Den samskabende proces bag Sydhavnskvarteret udmøntede sig i en kort og konstruktiv proces for vedtagelse af byplanen, da den allerede var godt forankret i både kommunen og byrådet.
Line Willacy / Leder af vores planlægningsteam i Danmark

Dialogen er vores vigtigste værktøj

For os er enhver opgave sin egen, og vi forstår derfor, at den kræver løbende dialog med både bygherrer, investorer, brugere og myndigheder. Dialogen er derfor vores vigtigste værktøj i enhver opgave. Hvad enten det gælder facilitering af planprocesser eller udvikling af volumenstudier og program for disponering af rum og funktioner, som vi altid trykprøver sammen med vores kunder og de kommende brugere – med det klare formål at skabe størst mulig effekt for alle parter i sidste ende.

Line Willacy Planlaegning Munchen AART

Vil du vide mere?

 • Danmark
  Rasmus Højkjær Larsen
  Projektleder / Arkitekt MAA
  Aarhus
  rhl@aart.dk
  +45 41 96 35 33
 • Norge