Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Som en full-service arkitektvirksomhed yder vi specialiseret rådgivning inden for alle segmenter af arkitekturen. Det gør vi ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor vi lever os ind i stedet og tager højde for samfundets tendenser – altid i tæt dialog med vores kunder. Vi ser det som vores fornemste opgave at omsætte jeres visioner til effektfulde, målbare løsninger inden for både boliger, almene boliger, erhverv, kultur, sundhed og uddannelse.

Bolig

I mere end 20 år har vi rådgivet om at udvikle boliger til den private og almene sektor i hele Skandinavien. Rådgivning, hvor vi har omsat samfundstendenser til moderne og bæredygtige boformer forankret i den lokale byggeskik. Blandt meget andet har vi i Aarhus skabt det terrasserende Nicolinehus, i Ringkøbing fremtidens seniorbofællesskab og i Stavanger et af Europas største træbyggerier, som i 2014 blev kåret til verdens bedste boligbyggeri af World Architecture News.

Vi har stor erfaring med at skabe sunde og socialt stimulerende bygninger, som er gennemtænkt til mindste detalje. Ikke kun i forhold til traditionelle parametre som indeklima, daglysforhold og materialekvalitet, men også i forhold til oplevelsen af fællesskab. Som en del af vores AART DNA arbejder vi nemlig fokuseret med at forandre og forbedre, hvordan unge, familier og seniorer bor, så nye møder opstår på tværs af generationer og sociale skel.

Se udvalgte referencer

AART Website Arkitektur 23

Almene boliger

I Danmark danner en almen bolig rammen om hverdagen for hver 6. dansker. I AART har vi mange års erfaring med at rådgive bygherrer i den almene sektor om udviklingen af bl.a. boligområder, boliger, bofællesskaber og plejeboliger.

Vores rådgivning balancerer social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse og vi går til en hver opgave med ønsket om at skabe robuste og sunde almene boliger, der giver livskvalitet for den enkelte ved en helhedsorienteret udformning af by, bygning og bolig.

Vores specialiserede medarbejdere har mange års erfaring og dybdegående viden om det almene felt, det almene beboerdemokrati og de særlige vilkår og rammer, som vi arbejder under. Vi vægter det nære samarbejde med kunder, beboere, andre rådgivere og entreprenører højt, og tilbyder rådgivning indenfor bl.a. nybyggeri, helhedsplaner, bygherrerådgivning, almene renoveringer, beboerinvolvering og byggeledelse.

Se udvalgte referencer

AART Website Arkitektur 07

Erhverv

Vi rådgiver om at udvikle hoteller, butikker, kontorer og kreative vidensmiljøer.

Vi tager altid udgangspunkt i vores kunders DNA, når vi tegner og transformerer erhvervsbyggerier. For enhver virksomhed er sin egen. Den har sine egne værdier og arbejdsgange, og vi ser det som vores fornemste opgave at skabe arkitektur, som understøtte netop dem. Vi gør derfor en dyd ud af at forstå virksomheden i dybden og omsætte dens DNA til fysiske rammer, som er rundet af et strategisk arbejde med rum, dagslys og materialer, og som let kan tilpasses fremtidige forandringer.

Samarbejde er grundstenen for virksomheder i dag. Derfor lader vi flowet af viden og medarbejdere forme arkitekturen. Før vi sætter os ved tegnebordet, gør vi derfor en dyd af at forstå, hvordan medarbejdere og afdelinger interagerer. Det hele med sigte på at lade flowet af viden og medarbejdere forme arkitekturen. For på den måde skaber vi merværdi for vores kunder, ikke alene i forhold til arkitektur som et brandstrategisk element, men også i forhold til at styrke videndelingen og samarbejdet på tværs af virksomheden.

Se udvalgte referencer

Kultur

Vi leverer rådgivning om udvikling af museer, biblioteker, koncertsale, friluftscentre og idrætsanlæg.

Kulturbyggeri er en del af vores AART DNA – fra vores første vinderprojekt tilbage i 2003, det Mies van der Rohe nominerede Sletten i Ry, til vores seneste kulturelle flagskib, Vikingtidsmuseet i Oslo. Gennem årene har vi tegnet og transformeret en bred vifte af kulturbyggerier i hele Skandinavien. Fælles for dem alle er en dyb indlevelse i vores kunders visioner, så vi sammen kan bringe arkitekturen i spil som en kulturel katalysator til at udvikle byer og, ja, hele samfund.

Kultur handler om at forbinde mennesker. Det handler om at styrke den sociale og kulturelle sammenhængskraft, og derfor går fællesskabet forud for alt andet, når vi tegner og transformere kulturbyggerier. For os er det nemlig afgørende at fremme et mangfoldigt kulturliv, hvor ikke alene forskelligartede funktioner forbindes på ny, men også mennesker på tværs af alder og sociale skel. Et socialt sigte, som vi kombinerer med en dyb forståelse for stedets historie og potentiale, så arkitekturen spiller kontrast- og karakterfuldt sammen med omgivelserne.

Se udvalgte referencer

AART Website Arkitektur 09

Sundhed


Vi rådgiver om at udvikle sygehuse og specialiserede sundhedshuse.

Med mere end 800.000 helende kvadratmeter i bagkataloget er vi en af Skandinaviens mest erfarne rådgivere, når det gælder design af sygehuse og sundhedshuse. Vores erfaring spænder fra somatik og psykiatri til højt specialiserede, kliniske funktioner som protonterapi og neurorehabilitering. Vi tilbyder derfor en faglig dybde og spændvidde, hvorfor vi er garant for at skabe effektive og empatiske rammer for en sundhedssektor i konstant udvikling, hvor nye krav, teknologier og demografiske fremskrivninger skal tænkes ind i arkitekturen.

Vi arbejder holistisk med sundhedsarkitektur. Det betyder, at vi arbejder strategisk med at designe og disponere sundhedsprojekter, så arkitekturen tilbyder rekreative samtidig med at skabe sammenhængende patientforløb og effektive arbejdsgange for personalet. Blandt meget andet arbejder vi med at skabe tæt kontakt mellem afdelinger og faglige specialer, så transportvejene koncentreres og patientens behov for en hurtig og præcis diagnose sættes i centrum.

Se udvalgte referencer

AART Website Arkitektur 20

Uddannelse

Vi rådgiver om at udvikle folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner.

Vi har stor erfaring med at skabe sunde og stimulerende rammer for uddannelse af børn, unge og voksne. Vores erfaring spænder fra design af folkeskoler og gymnasier til videregående uddannelsesinstitutioner i hele Skandinavien. Vi tilbyder derfor en faglig dybde og spændvidde i forhold til at bringe bygninger og rum i spil, så de understøtter pædagogiske principper og stimulerer til fællesskab og faglig fordybelse.

Vi har stor erfaring med at sammentænke læring og landskab, ligesom vi integrerer klimatiltag som en aktiv del af læringsmiljøer – inde og ude. Det giver os mulighed for at skabe bæredygtige miljøer for læring, der forandrer sig i takt med årstidernes skiften. Bæredygtighed handler også om at kunne tilpasse sig forandringer på længere sigt – for eksempel i demografi og pædagogiske principper. Derfor arbejder vi strategisk med at skabe langtidsholdbar arkitektur, som kan omformes over tid – uden at belaste hverken den enkelte institutions økonomi eller miljøet i et bredere perspektiv.

Se udvalgte referencer

AART Website Arkitektur 13