We create a solid fundament

We create opportunities for our clients already in the planning stage of a development or larger urban area. We do so through nuanced studies of context, in which we analyse and optimise the opportunities the project holds. Our aim is to create a solid fundament for making the best decisions early on in the process - be it in relation to the development of housing estates or more comprehensive master plans and local plans. It is in the initial stages that the fundament for the onward process is laid, meaning that the opportunity to minimise risk and maximise added value is greatest.

Ydelser Byplanlægning AART 2

Vi byder ind med de rette kompetencer

Gennem årene har vi bidraget til en bred vifte af planlægningsopgaver i hele Skandinavien – fra masterplaner og mulighedsstudier til planprocesser og designmanualer. Vi står derfor altid klar til at byde ind med de rette kompetencer uanset opgavens karakter og kompleksitet. For med et bagkatalog, der spænder fra udvikling af byggegrunde til resilient byudvikling i den helt store skala, så tilbyder vi en bred erfaring. En erfaring, som vi med stor lydhørhed løfter ind i hver enkel opgave.

Ny Rosborg Plan 3000 AART Low

Learn more about our work with planning.

Magazine

Each assignment is its own

Our consulting services range from small scale, where we study the plot, to major scale, where we bring the surrounding city into play and study its infrastructure, density and building types. We approach our work knowing that each project is its own and therefore requires nuanced research and ongoing dialogue with both clients and authorities. On this basis, we develop 3D renderings and plans for space and organisation, just as we evaluate and assess these plans together with clients and future users. Throughout, our aim is to bring the architecture into play as a catalyst for growth development.

AART aarhus 2017 KSM 18

Faciliterer processen

Vi har god erfaring med at facilitere processer i udvikling af byer, lokalsamfund og grunde. En erfaring, som spænder bredt på tværs af opgaver – for eksempel i udviklingen af Sydhavnskvarteret i Aarhus, hvor vi med parallelt samskabende processer gav kommunen mulighed for at påvirke projektet i de tidlige faser, investorerne mulighed for at forankre projektet politisk og slutbrugerne mulighed for at få tidligt ejerskab til kvarteret. En samskabende tilgang til byudvikling, der skabte et fælles, forventningsafstemt fundament for den videre proces.

Luftfoto BIRDEYE Med PFA
Det er i de indledende faser, at rammerne for den videre proces bliver sat, og dermed muligheden for at mindske risici og maksimere merværdien er størst.
Line Willacy / Leder af planlægning i Danmark

Løbende dialog med kunder og myndigheder

For os er enhver opgave sin egen, og vi forstår derfor, at den kræver nuancere-de studier og løbende dialog med både kunder og myndigheder. I forlængelse heraf udvikler vi volumenstudier samt program for rum og disponering, ligesom vi trykprøver programmet sammen med kunder og kommende brugere. Det hele med sigte på at skabe størst mulig effekt for vores kunder, for brugerne og for samfundet i sidste ende.

Line Willacy Planlaegning Munchen AART

Want to know more?

 • Denmark
  Line Willacy
  Responsible for Urban Planning / Architect MAA
  Aarhus
  lwi@aart.dk
  +45 41 72 80 89
 • Norway
  Jørgen Biørn
  Associate Partner / Team Leader / Senior Urban Planner
  Oslo
  jobi@aart.no
  +47 90 64 17 99