Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Vi rådgiver om at udvikle inkluderende byrum og landskaber med en dyb bæredygtig bevidsthed

Se udvalgte projekter

Byrum & Landskab

Med vores erfarne team af landskabsarkitekter yder vi rådgivning tilpasset hvert enkelt projekts krav og kompleksitet. Rådgivning, hvor vi kobler livet i og omkring byer og landskaber med deres sociale, økonomiske og miljømæssige effekter. Samtidig kvalificerer vi samspillet mellem landskab og bygninger gennem tæt sparring på tværs af vores mange fagligheder. En tværfaglig tilgang, der skaber et solidt fundament for at omsætte vores kunders visioner til byrums- og landskabsarkitektur med målbar og mærkbar effekt.

AART 20211130 TH 0508 H
Vi udvikler inkluderende byrum og landskaber med en dyb bæredygtig bevidsthed.
Jens Byriel Kinch | Faglig leder AART Byrum & Landskab
AART 20211130 TH 0411 H

Helhedsorienteret rådgivning

Med vores faglige profiler inden for byrum og landskab yder vi helhedsorienteret rådgivning. Det gør vi med den klare ambition at skabe størst mulig effekt inden for fokusområderne: Byliv, Biodiversitet og Klimatilpasning.

Landskab services og kompetencer dia web AART 01

Byliv

Byen skal være stedet, hvor forskellige mennesker, livsformer og holdninger mødes. Vi rådgiver bygherrer og byudviklere til at skabe byrum, der generer liv, fremmer inklusion og afspejler byens mangfoldighed - altid med udgangspunkt i stedets særlige kvaliteter og identitet.

KULPLADSEN
Med Sydhavnskvarteret i Aarhus udfordrer vi den vante tanke om, hvordan byliv skabes og sættes i scene.

Biodiversitet

Vi arbejder strategisk med at udvikle byrum og landskaber, som er rige på biodiversitet og beplantning. En større mangfoldighed af flora og fauna er ikke alene en væsentlig del af den grønne omstilling. Det skaber også mere varierede og attraktive uderum, som har en positiv effekt på brugernes sundhed og velvære.

Ullerodgaard View AART medium
Med vores vinderforslag til Ullerådgaard har vi skabt et moderne parkfællesskab med en mangfoldighed af flora og fauna.

Klimatilpasning

Oversvømmelser, kysterodering samt hyppigere og længere tørkeperioder. Vejret bliver mere ekstremt. Derfor arbejder vi strategisk med at ruste vores byer og levesteder til at håndtere fremtidens klimaforandringer og samtidig fremmer bylivet og biodiversiteten. En effektbaseret tilgang, hvor vi vender problemerne til nye rekreative potentialer til gavn for alle.

View 01 Ny Rosborg Low
Med Ny Rosborg forvandler vi Vejles tidligere deponi til en klimatilpasset bydel i tæt kontakt med naturen.

Vil du vide mere?

 • Jens Kinch
  Associeret / Faglig leder Byrum & Landskab / Landskabsarkitekt MDL
  Aarhus
  jbk@aart.dk
  +45 41 72 08 03
 • Katrine Sandstrøm
  Faglig leder Byrum & Landskab / Arkitekt
  København
  kasa@aart.dk
  +45 20 90 64 35