Billund Torv Martin Schubert 01 Low

Vi rådgiver om at udvikle inkluderende byrum og landskaber med en dyb bæredygtig bevidsthed.

More

Vi byder ind med et erfarent team af landskabsarkitekter – der arbejder strategisk med indsigter fra, der skal bidrage til udviklingen af. En rådgivning, hvor vi kobler livet i og omkring vores byer og landskaber med deres sociale, økonomiske og bæredygtige effekter.

AART aarhus 2017 KSM 18
Bæredygtighed er et af vore dages største, samfundsmæssige spørgsmål – også i relation til byer og bygningers udearealer, deres landskaber og byrum.
Jens Byriel Kinch | Faglig leder Byrum & Landskab
Jens Byriel Kinch AART 01

Vi kvalificerer sammenspillet mellem landskab og bygninger – gennem tæt sparring på tværs af vores mange fagligheder. Vores samarbejde på tværs af ydelsesområder, giver adgang til en bred viden, som kan bruges til at skabe helhedsorienterede løsninger for vores kunder. Vi udfører opgaver i forlængelse af vores egne projekter og for.

Landskab services og kompetencer dia web 1 01

Byliv og inklusion

Byen skal være stedet, hvor forskellige mennesker, livsformer og holdninger mødes. Hvordan kan byrum og landskab være med til at skabe mangfoldighed og på den måde afspejle og dyrke identiteten i de byer, vi bor, arbejder og lever i?

KULPLADSEN

Biodiversitet

Vi arbejder strategisk med biodiversitet og beplantning, da det grønne har en positiv effekt på mikroklimatiske forhold, på CO2-udledningen og på mangfoldigheden i flora og fauna. Dette er i sidste ende kvalitet for både brugerne og bygherren.

Ullerodgaard View AART medium

Klimatilpasning

Vi arbejder strategisk med klimatilpasning og regnvandshåndtering, da lokal afledning af regnvand, kystsikring og permeabilitet m.v. er tekniske aspekter af landskabsarkitekturen, der kan sikre robusthed i projekterne, men som samtidig rummer rekreative potentialer og langsigtede økonomiske gevinster i projekterne.

View 01 Ny Rosborg Low

Mød vores byrum og landskabsteam

 • Jens Byriel Kinch
  Landscape Architect
  Aarhus
  jbk@aart.dk
  +45 41 72 08 03
 • Rasmus Højkjær Larsen
  Urban planning manager / Team leader / Architect MAA
  Aarhus
  rhl@aart.dk
  +45 41 96 35 33
 • Mette Hønholt Guldbrandt
  Landscape Architect / BIM coordinator landscape
  Aarhus
  mhg@aart.dk
  +45 41 96 09 79
 • Randi Lahn Andersen
  Landscape Architect
  Aarhus
  ran@aart.dk
  +45 22 11 74 50
 • Nikolai Thyregaard Nielsen
  Arkitekt
  Aarhus
  ntn@aart.dk
  +45 41 96 09 81