Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Hvor læring og byliv spirer

Beliggenhed
Gellerup, Danmark
Bygherre
Aarhus Kommune
Størrelse
13.400 kvm
Status
Under udvikling
Entreprenør
MT Højgaard
Arkitekt
AART
Ingeniør
Sweco
Landskab
Vega Landskab
Indskoling Eksterior final

Visionen med Ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven er at skabe et skole- og fritidscenter, der på én gang inspirerer og dyrker leg og læring gennem projektbaseret undervisning, skaber tryghed og bidrager aktivt til fællesskabet i lokalområdet. Centralt placeret i Gellerup og forbundet til den grønne bypark vil skolen danne grobund for et spirende byliv i tæt samspil med elever, lærere og borgere.

Katalysator for byliv

Ny skole og fritidscenter i Gellerup spiller en central rolle i Aarhus Kommunes ambition om at revitalisere Gellerup til en indbydende og attraktiv bydel med fællesskab og mangfoldighed i fokus. Med sin særlige placering i den grønne bypark midt i Gellerup, åbne stueplan og brede vifte af tilbud vil bygningen blive langt mere end en skole og et fritidscenter. Den vil række ud i lokalsamfundet og blive til en bydelsmagnet, der tiltrækker liv, leg og læring – også lang tid efter klokken har ringet.

ANKOMST Endeligt tilbud beskaret low

Trivsel og tryghed

Trivsel og tryghed er nøgleord i udviklingen af den nye skole og fritidscenter. Derfor er alt fra valget af naturlige materialer og den visuelle kontakt mellem personale og elever, til adskillelsen af trafik og fredelige fodgængerzoner med til at gøre skolen til et rart og trygt sted at være. Samtidig viser forskning, at personalets trivsel er en vigtig forudsætning for elevernes evne til at lære, og der er således skabt rum, hvor personalet har mulighed for at trække sig væk, fordybe sig og blive klar til ny times undervisning.

Mellemtrin og Udskoling Eksterior final

Rum til nye undervisningsformer

Unikt for projektet er skolens fokus på projektorienteret undervisning. Det bygger på ambitionen om at motivere eleverne til at lære og handle selvstændigt og innovativ, så de kan blive aktive borgere i samfundet. Målet med arkitekturen er således at skabe dynamiske rum og zoner, som giver eleverne mulighed for at vælge og skabe det miljø, der passer til deres projekt – såvel i skole som i fritiden til gavn for deres egen læring og fællesskabet.

Interior Indskoling

Bæredygtighed skal leves

Sidst, men ikke mindst, er ambitionen at arkitekturen skal inspirere og invitere til at leve mere bæredygtigt ved at gøre det nemt og oplagt at træffe grønne valg i hverdagen, såsom intuitiv affaldssortering og synlige energimålere, der vil øge elevernes oplevelse af vigtigheden af bæredygtig adfærd. Samtidig skal bygningen i sig selv være det gode eksempel på fremtidens bæredygtige løsninger ved at bruge materialer som tegl og træ, ligesom at byggeriet planlægges at opnå DGNB Guld-certificeringen. Derudover er målet, at de nye læringsmetoder og den styrkede inklusion i lokalsamfundet skal bidrage til den sociale bæredygtighed.

Interioer Aktivitetsrum Indskoling beskaaret

Vil du vide mere?

Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
Aarhus
tsl@aart.dk
+45 25 32 32 79