Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Huset på torvet

Det sunde samlingspunkt

Beliggenhed
Aarhus, Danmark
Størrelse
4.500 kvm
Bygherre
Aarhus Kommune
Boligforeningen Århus Omegn
Akkvisition
Vinderforslag i tilbudskonkurrence i 2020
Status
Under udvikling
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
LYTT
Ingeniør
MOE
Huset pa Torvet STREET AART

Det nye kontor- og medborgerhus, Huset på torvet, er en vigtig brik i omdannelsen af Viby Syd fra belastet boligområde til blandet bydel. Mange gode visioner er allerede realiseret i omdannelsen af Viby Syd, og som et træhus med ambitioner for både miljø og mennesker er kontor- og medborgerhuset skabt til at løfte bydelen, så det bliver et sundt og socialt stimulerende sted at bo, arbejde og, ja, leve sin hverdag.

Først torvet...

Med plads til ikke alene uformelle ophold og daglig færden, men også markedsdage og bydelsfester, bliver torvet det naturlige samlingspunkt for beboere og besøgende i Viby Syd. Det skaber nye forbindelser i bydelen indadtil og kobler den med den omkringliggende by udadtil. Samtidig trækkes dets karakterfulde, røde teglbelægning og grønne elementer hele vejen igennem huset, så det sammen med husets form og fremspring skaber en nuanceret og oplevelsesrig overgang fra torvet til den offentlige passage igennem huset. Dermed nedbrydes grænsen mellem ude og inde, og det offentlige liv kan flyde mellem huset, torvet og videre ud i bydelen.

Situationsplan 1 200 3
Som et karakterfuldt, rødt tæppe danner torvet et tydeligt samlingspunkt for hele bydelen.

... så huset

Huset placerer sig ikke alene ved torvet, men torvet, så torvets liv bliver en naturlig del af huset og omvendt. Huset placerer sig på det teglbelagte torv som en let og indbydende træstruktur, der med sin åbne stueetage (indeholdende medborgerhus, kantine og café) bliver et aktiv for både huset og torvet. På 1. og 2. sal fordeler kontorfunktionerne sig langs den offentlige passage, der strækker sig hele vejen igennem huset, og fælles for alle kontorer er den store nærhed til cafémiljø, adgangsveje og naturen både inde og ude.

Huset pa Torvet Axo2 web
Sadeltagsmotivet, skalaen og træet som gennemgående materiale giver tilsammen et sympatisk hus.

Den grønne passage

Den grønne passage trækker træer og planter dybt ind huset, så der opstår en naturlig bufferzone mellem husets forskellige organisationer. Her opstår de uformelle mødesteder, der i husets hjerte samler sig til et grønt atrium, hvor dagslyset trækkes dybt ned i huset til glæde for både besøgende og medarbejdere. Integrationen af grønne elementer – træ og planter – i huset refererer både tilbage til den tidligere funktion som gartneriet Rosenhøj, men også frem, da elementerne både er miljøvenlige og genanvendelige, samtidig med at de har en positiv effekt på indeklimaet.

Huset pa Torvet GROUNDFLOOR AART
De grønne elementer skaber et sundere indeklima til glæde for alle brugere af huset.
For os har det været afgørende at skabe et sundt hus for både miljøet og mennesker. Derfor er det konstrueret i træ fra inderst til yderst, mens træer og planter er integreret i huset for at højne trivslen og mindske sygefraværet.
Anders Tyrrestrup / Stiftende partner i AART

Indeklima med positive effekter

Det er med effekten for øje, at træer og planter integreres som en del af arkitekturen og arbejdsmiljøet. Forskning viser nemlig, at grønne elementer har direkte effekt på indeklimaet og dermed også på trivsel og produktivitet. Helt konkret kan produktiviteten øges med 15 procent, mens sygefravær kan reduceres med 10 procent. Med effekten for øje vil det forbedrede indeklima bidrage til en potentiel besparelse på 385.400 kroner om året som resultat af nedsat sygefravær.

T Huset pa Torvet OPFLOOR AART
Grønne elementer kan også benyttes aktivt som visuel afskærmning og akustisk optimering af kontorerne, hvilket vil bidrage yderligere til et sundt indeklima og dermed øget trivsel og produktivitet.

Det forbedrede indeklima giver en potentiel besparelse på 385.400 kroner om året som resultat af lavere sygefravær.

Vil du vide mere?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA / NORDMAK
Aarhus, Stockholm
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78