Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Grundfos Syd 2

Stimulerende kontorbyggeri med fokus på medarbejdertrivsel

Beliggenhed
Bjerringbro, Danmark
Bygherre
Grundfos
Størrelse
1400 kvm
År
2021-2023
Status
Under opførelse
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
Ingeniør
NIRAS
Entreprenør
Ginnerup
Fotograf
Kontraframe
AART Webcase Grundfos syd 2 07

Medarbejdertrivsel, miljøvenlig drift og en stærk arbejdspladsidentitet udgør nogle af hovedværdierne bag designet af en ny kontorbygning ved Grundfos’ hovedsæde i Bjerringbro, hvor social commissioning har været et centralt element i ibrugtagningen af den nye bygning for at understøtte den værdiskabelse som Grundfos ønskede sig som resultat af deres nye bygning.

AART Webcase Grundfos syd 2 03 Grundfos 20231128 TH 0028

Byggeprojekt som anledning til forandring

Når et nyt byggeri skal opføres, udgør det altid en lejlighed til at igangsætte forandringer, der kan skabe værdi for de fremtidige brugere og virksomheden. Forskning viser dog, at ændringer i de fysiske rammer ikke nødvendigvis medfører de ønskede forandringer på en arbejdsplads, og desuden viser forskning, at inddragelse af medarbejderne i forandringerne er essentiel for at lykkes.

I forbindelse med ibrugtagningen af Grundfos' nye kontorbygning, Syd2, gennemførte AART en social commissioning proces. Her blev der udpeget en række ambassadører blandt medarbejderne, der repræsenterede de kommende brugere af bygningen. Ambassadørerne deltog i workshops før indflytning og efter indflytning. Inden indflytning var fokus at igangsætte en række prøvehandlinger blandt medarbejderne for at tage hul på den ønskede forandring i den kommende nye bygning allerede inden indflytning. Efter ibrugtagning var fokus at evaluere, hvorvidt og hvordan den nye bygning understøtter medarbejderne i deres nye daglige arbejdspraksisser, og derefter tilpasse og justere for at optimere værdiskabelsen af samspillet mellem brugerne og den nye bygning.

Vores samarbejde med AART omkring social commissioning har bidraget til, at visionerne for vores nye kontorbyggeri er blevet indfriet – også efter, at vores medarbejdere har taget bygningen i brug. AARTs proces for social commissioning har taget højde for, at et nyt byggeri ikke skaber forandring alene — vi bliver nødt til at have medarbejderne med ombord, så de også ændrer deres adfærd! Her har AARTs systematiske brug af Effektkompasset og en effektiv veltilrettelagt og ‑faciliteret proces med udvalgte ambassadører blandt medarbejderne været afgørende for det positive resultat.
- Kjeld Schmidt Christensen, Senior Director, Group Facility Management, Grundfos

Vil du vide mere?

 • Johanne Mose Entwistle
  Partner / Effektchef / Antropolog
  Aarhus
  jme@aart.dk
  +45 22 50 78 40
 • Kathrine H. Stærmose
  Partner / Kunderelationschef / Arkitekt MAA
  Aarhus
  khs@aart.dk
  +45 41 72 80 87