Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Grundfos Syd 2

Stimulerende kontorbyggeri til det skabende menneske

Beliggenhed
Bjerringbro, Danmark
Bygherre
Grundfos
Størrelse
1400 kvm
År
2021-2023
Status
Under opførelse
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
Ingeniør
NIRAS
Entreprenør
Ginnerup
Fotograf
Kontraframe
AART Webcase Grundfos syd 2 02

Medarbejdertrivsel, bæredygtig drift og en stærk arbejdspladsidentitet er nogle af hovedværdierne bag designet af en ny kontorbygning ved Grundfos’ hovedsæde i Bjerringbro, som målrettet oversætter Grundfos’ strategiske ønsker til arkitektoniske virkemidler.

Medarbejdertrivsel i centrum
Forskning viser, at det fysiske arbejdsmiljø kan spille en stor rolle for medarbejderes trivsel, hvor det kan bidrage til bl.a. øget arbejdsglæde, vidensdeling og en nedbringelse af sygefravær. Med afsæt i viden om ’biophilic design’, hvor naturen bringes ind i bygningsdesignet, er kontorbygningen designet til aktivt at understøtte den enkelte Grundfos-medarbejders trivsel – bl.a. gennem synlig kontakt til skoven ved Gudenåen, naturmaterialer og grønne planter.

AART Webcase Grundfos syd 2 03

Vidensdeling, fællesskab og samarbejde

For at understøtte samarbejdet, arbejdsmiljøet og fællesskabsfølelsen blandt Grundfos’ medarbejdere har man i designet af den nye kontorbygning arbejdet med en aktivitetsbaseret tilgang til indretningen, hvor medarbejderne efter behov kan søge forskellige miljøer – fx lab-arbejdspladser, ’makke-borde’, fordybelsesrum, samarbejdsstationer og uformelle mødezoner – i løbet af dagen.

Designet med fokus på bæredygtig drift

Bæredygtighed er en central del af Grundfos’ forretning, hvor man bl.a. har et erklæret mål om at nå net-zero ift. CO2-udledning senest i 2050. Derfor har bæredygtighed også været centralt i udviklingen af den nye kontorbygning, hvor særligt driften har været i fokus. Tilmed er bygningen Grundfos’ første DGNB certificerede hus med stor brug af træ i konstruktioner, facader og indvendig aptering.

Landskabet som central værdiskaber

Designet af landskabet er drevet af to overordnede visioner: At bringe det naturlige landskab helt tæt på medarbejderne og at udnytte og synliggøre vandet som ressource, hvilket er i tråd med Grundfos virksomhedsvision. Fra arbejdspladserne skabes direkte kontakt til det omkringliggende engspecifikke landskab, der samtidig videreudvikles med henblik på at øge biodiversiteten med bedre levevilkår for plante- og dyrearter. Ved at tilføre vilde naturtyper til udearealerne vil medarbejderne fremadrettet opleve det omkringliggende landskab helt tæt på bygningen – både ude- og indefra. Samtidig vil man recirkulere og udnytte overfladevand og tagvand til at skabe nye vådområder til glæde for både medarbejdere, planter og dyr.

AART Webcase Grundfos syd 2 08 AART Webcase Grundfos syd 2 06

Vil du vide mere?

Mads Nygaard
Group partner / Arkitekt MAA
Aarhus
mny@aart.dk
+45 26 79 84 86