Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Postbyen

En mangfoldig og dynamisk bydel i hjertet af København

Beliggenhed
København, Danmark
Bygherre
Danica Ejendomme & DSB Ejendomsudvikling
Størrelse
25.400 kvm bolig og erhverv + 11.000 kvm plint- og kælderareal
År
2021-2027
Status
Under udvikling
Totalrådgiver
AART
Arkitekt
AART
Landskabsarkitekt
AART
Ingeniør
Artelia
IKT-rådgiver
Exigo
Visualiseringer
NOR3D
AART Webcase Postbyen 03

Med Postbyens tredje etape afsluttes udviklingen af hele den nye bydel placeret centralt i København. Hvor der hidtil har været et stort fokus på virksomheder, hoteller og handelsliv, bliver der nu tilført flere boliger og rekreative områder til en bred målgruppe. Projektet spiller dermed en afgørende rolle, når visionerne om at skabe en blandet, balanceret og indbydende bydel skal realiseres.

Fra lukket land til åben bydel

I hjertet af København og med Hovedbanegården som nabo er realiseringen af den nye bydel Postbyen i fuld gang. Området, der tidligere gik under navnet Postgrunden, fungerede fra 1912 og ca. 100 år frem som postcentral og var dengang lukket land for byens borgere. Når den nye bydel står færdig i 2027, vil den være åben for alle og skabe forbindelse mellem brokvartererne og vandet ved Kalvebod Brygge.

Et velbalanceret og indbydende område

Den samlede vision for Postbyen er at skabe en blandet bydel, hvor en stor variation af boligtyper til en bred målgruppe indgår i en dynamisk helhed med grønne byrum, udadvendte aktiviteter og erhverv. Udover at videreføre bydelens rekreative område, er udgangspunktet for Postbyens tredje og sidste etape derfor, at tilføre området både almene boliger og ungdomsboliger. Herudover skal et sammenhængende udeareal og den bedst mulige udnyttelse af bygningsmassens kantzone sikre et levende og indbydende byrum, der også har til formål at forbinde Postbyen med sine omgivelser.

Bypark og banepromenade på tværs af bydelen

Med afsæt i stedets særlige beliggenhed på kanten til baneterrænet skabes der på tværs af hele Postbyen et levende, grønt og samlende bylandskab, hvor fodgængere og cyklister organisk ledes igennem et byrumsforløb med bypark, opholdsarealer og -nicher. Fuldt udbygget vil en banepromenade strække sig hele vejen fra Tietgens Broen, langs Postbyens baneterræn og ud mod det nye IKEA og Dybbøls Bro.

I samarbejde med et meget kompetent bygherre- og ingeniørteam har vi som både arkitekt, totalrådgiver og projekteringsleder fået en særlig mulighed for at være med hele vejen rundt i udviklingen og realiseringen af Postbyens sidste etape. På en gennemgående plint viderefører vi bydelens landskabsdesign og med fokus på en indbydende og varieret arkitektur, kompletterer vi bydelen som et varieret og dynamisk sted at bo og arbejde.
Claus Smed Søndergaard / Partner og designansvarlig i AART
AART Webcase Postbyen 05

Almene boliger til en bred målgruppe

For at sikre en blandet bydel etableres der i samarbejde med boligorganisationen fsb 91 almene boliger målrettet både små og store familier. Placeret langs Carsten Niebuhrs Gade fordeles boligerne på 10 og 12 etager med fællesfaciliteter i stuetagen.

Udover at skabe veldisponerede og optimerede almene boliger med en god og effektiv arealudnyttelse og en høj boligkvalitet, har fokus været på at skabe trygge og attraktive rammer omkring ankomsten til boligerne for herved at markere overgangen mellem det offentlige og det private – fra by til bygning til bolig.

Karakteristisk boligtårn tilegnet ungdommen

I arkitektonisk tråd med Postbyens øvrige runde tårne, opføres der i sidste etape to cirkulære bygninger, hvoraf den ene er et boligtårn på 15 etager. Her etableres der fra 1. til 13. sal knap 200 ungdomsboliger, hvortil stueetagen indrettes som ét stort og sammenhængende fællesområde med mulighed for opdeling i forskellige zoner - f.eks. spiseområde, opholdszoner, lounge mm.

På de to øverste etager etableres der fire eksklusive familieboliger i to forskudte plan med adgang til taghave og panoramaview over byen.

AART Webcase Postbyen 06

DGNB Platin til fleksible erhvervsbygninger

I sidste etape af Postbyen opføres to erhvervsbyggerier – den ene i arkitektonisk forlængelse af områdets almene boligbyggeri, mens den anden indgår i familien af cirkulære bygninger, der er særligt kendetegnende for bydelen.

Den overordnede ambition for den samlede erhvervsdel er at skabe mest mulig fleksibilitet i anvendelsen samt gode og velindrettede erhvervs- og kontorlejemål. Det runde byggeri er derfor designet til både at kunne anvendes som et multibrugerhus og som et domicil.

Som den eneste af Postbyen bygninger opføres det runde erhvervsbyggeri herudover i træ. Erhvervsdelen i bydelens sidste etape opnår herved en samlet DGNB Platin-certificering.

Vi er meget glade for samarbejdet med AART og Artelia — et kompetent team, der igennem de seneste år har været med til at udvikle mange spændende boligprojekter i København. Vi er overbeviste om, at vi i fællesskab vil udvikle den sidste del af Postbyen, så den kommer til at passé ind i helheden og fuldende denne nye spændende, grønne bydel i København.
Lars Blegvad Danielsen / Projektansvarlig i Danica Ejendomme
AART Webcase Postbyen 11

Vil du vide mere?

Claus Smed Søndergaard
Partner / Designansvarlig / Teamleder / Arkitekt MAA
København
css@aart.dk
+ 45 20 23 55 80