Fremtidens Seniorbofællesskab

Modsat tidligere generationer lever seniorer i dag i den ’tredje alder’. De har overskud til at være aktive og engagere sig i andre mennesker. Og faktisk viser undersøgelser, at mere end 80.000 seniorer overvejer at flytte i bofællesskab. Visionen for Fremtidens Seniorbofællesskab i den nye naturbydel, Ringkøbing K, er derfor at genbesøge bofællesskabet som koncept, gentænke det og tilpasse det livet som aktiv senior.
 
Visionen forløses arkitektonisk ved at fortætte bofællesskabets funktioner, så fællesområder og boliger integreres med hinanden i stedet for at være adskilte. De 14 boliger samles derfor i tre huse på mellem to og tre etager, som alle indeholder ét eller flere fællesområder – fra grovværksted til syslestue, bibliotek og meget mere. Målet er at styrke samspillet mellem boligerne og fællesområderne og skabe et inkluderende miljø, hvor de spontane møder bliver en helt naturlig del af beboernes hverdag – og hvor samværet ikke altid skal opsøges.
 
Det omgivende landskab trækkes dybt ind i bofællesskabet, så naturen bliver allestedsnærværende. Og for at skabe samspil med naturen er boligerne indrettet med massive trægulve, stor rumlighed og gulv til loft-vinduer, som bader boligernes indre i et naturligt lys. Med facader klædt i cedertræ og baser i teglsten forankrer boligerne sig samtidig solidt i den barske, vestjyske natur og fungerer på én og samme tid som kontrast til og en naturlig forlængelse af de naturskønne omgivelser.
 
Ligesom det er tilfældet for de indre rum, giver uderummene også masser af plads til aktive og rekreative formål. Det gør sig for eksempel gældende ved aftensolpletten, parkeringspladsen med basketballkurv, soldækket mod vest, kyssebænken mod solnedgangen, landskabet omkring orangeriet og den aktive fællesplads i hjertet af bofællesskabet, der som samlingspunkt forbinder alle de indendørs fællesområder. Alt sammen for at skabe rammer om det gode liv som senior.