Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Søndre Kyst

Nye boligkoncepter bringes i spil på Køges gamle industrihavn

Beliggenhed
Køge, Danmark
Bygherre
PensionDanmark
Størrelse
45.000 kvm
År
2019-2025
Status
Under opførelse
Entreprenør
Enemærke & Petersen
Arkitekt
AART, Tegnestuen LOKAL
Landskabsarkitekt
AART, SLA
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører
Øvrige samarbejdspartnere
Tegnestuen Vandkunsten
Fotograf
Visualiseringer af nood for PensionDanmark, Modelfotos af Jens Lindhe
AART Webcase Søndre Kyst 03

Alternative boformer og nye boligtyper skal trække indbyggere til Søndre Kyst, hvor fællesskaber på tværs af kvarteret bliver motoren til at skabe et attraktivt byliv, der samtidig understøtter byens kommercielle levedygtighed.

Mellem Strand og gammel industrihavn
Ved Køge Kyst er en ny bydel ved at tage form. Transformationen af byens gamle industriområde til nyt by- og boligområde med udsigt over Køge Bugt er initieret af arealudviklingsselskabet Køge Kyst, der er ejet af Køge Kommune og Realdania.

Tættest på vandet og med strandengen som nærmeste nabo ligger delområdet Søndre Kyst. Her udvikler PensionDanmark over 500 boliger med fællesfaciliteter samt erhverv. AART er arkitekter på tre ud af områdets fem karréer - den ene i samarbejde med Tegnestuen LOKAL.

Nye boligtyper og alternative boformer

For at bidrage til mangfoldigheden i Søndre Kyst udvikles hele ni forskellige boligtyper, der imødekommer nye samfundstendenser, og som gør det muligt for mennesker i forskellige aldre og familiekonstellationer at leve sammen.

For eksempel udvikles der forskellige typer bofællesskaber samt deleboliger for bl.a. sammenbragte familier. Derudover etableres ”arbejdsboliger”, hvor private boliger kombineres med mindre erhvervslejemål med plads til en praksis eller butik.

AART Webcase Søndre Kyst 04 AART Webcase Sondre Kyst 05 AART Webcase Sondre Kyst 06
Vi er stolte over den mangfoldighed af boligtyper, som de kommende beboere kan vælge imellem i de tre ejer- og to lejekarréer.
Christian E. Olsson / projektudviklingsdirektør hos PensionDanmark

Byens etage

Den overordnede vision for projektet har været at fremme bolig- og bylivet ved at skabe et byfællesskab. I stedet for at hver karré har sit eget lille fællesrum, skaber vi med en række forskellige faciliteter på tværs af kvarteret ’Byens etage’, der samlet set giver beboerne en bred pallette af hverdagskvaliteter og rig mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs.

Byens etage rummer bl.a. værksteder, gæsteboliger, et By- og Børnekontor, et bevægelseshus, fællesrum samt en restaurant mod vandet.

Ved at arbejde med den samme, meget visionære, bygherre og investor på alle karréer, har vi haft en enestående mulighed for at indfri visionerne med en samlet, langsigtet plan for delområdet, der med forskellige virkemidler imødekommer både de sociale, miljømæssige og økonomiske ønsker om værdiskabelse og konkrete effekter.
Claus Smed Søndergaard / Partner og designansvarlig i AART
AART Webcase Søndre Kyst 10

Vil du vide mere?

Claus Smed Søndergaard
Partner / Designansvarlig / Teamleder / Arkitekt MAA
København
css@aart.dk
+ 45 20 23 55 80