Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Bricks in Common

En pavillon der behandler velfærdsarkitekturens grundsten og dens paradokser

Anledning
World Capital of Architecture 2023
Beliggenhed
København, Danmark
Arkitekt
AART, NOAA
Ingeniør
OJ Rådgivende Ingeniører
Entreprenør
Københavns Murerlaug
Murerlærlinge
NEXT KBH
Lysdesign
Ampell
Leverandører
Egernsund Wienerberger, Gamle Mursten, KALK, CRH Concrete, BEGA
Nedtagning
Søndergaard Nedrivning
Transport
Vognmand Peter Falck
Fonde og finansiel støtte
Bevica Fonden, VIHDA – Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur
Fotograf
Kontraframe
Bic ny web

Vi har tegl til fælles

Tegl er grundstenen i det danske velfærdsbyggeri, og det hylder vi i verdensarkitekturåret 2023. Året 2023 markerer desuden Københavns Murerlaugs 400-års jubilæum samt indførslen af CO2-krav for byggeri gennem bygningsreglementet. De to sammenfaldende begivenheder markerer dog et stort dilemma.

Tegl er med en langt længere levetid end 50 år et beviseligt langtidsholdbart materiale og et af de få, der bliver smukkere med årene. Men tegl er også et energitungt materiale, som kræver store mængder energi i produktionsfasen. Vil vi have tegl med ind i en mere bæredygtig fremtid, kræver det derfor innovation, udvikling og ikke mindst design til adskillelse.

Konkretiseret gennem teglpavillonen ’Bricks in Common’ sætter vi fokus på problematikken og afsøger, hvad der skal til for at fremme en mere bæredygtig udvikling indenfor tegl- og byggebranchen.

BIC web ny 4
Tegl har en stor historisk, kulturel og æstetisk værdi i dansk byggetradition, men er den også et relevant materiale i fremtiden, når vi taler om ansvarsfuldt materialeforbrug? Det er det spørgsmål og de temaer, vi gerne vil sætte fokus på og komme nærmere at besvare med vores pavillon Bricks in Common’. Med den ønsker vi at skabe et fælles, inviterende rum, hvor vi adresserer fremtidens udfordringer gennem stærke partnerskaber, mere bæredygtige løsninger og generøs arkitektur.
Nanna Flintholm / Partner og arkitekt hos AART
BIC web ny 3

Sanselig arkitektur fortæller teglens historie

Bricks in Common sætter fokus på teglens kulturelle og historiske referencer, men samtidig vil bygningsværket også alene i sin udformning kommunikere pavillonens narrativ.

Inde i pavillonen vil den besøgende få en sanselig oplevelse af tegl, som vækker den besøgendes erindring om teglens mange kvaliteter og muligheder.

Pavillonen bliver et socialt og fysisk pejlemærke i byen, hvis særlige formsprog vækker nysgerrighed og drager forbipasserende til sig. Både dem der møder pavillonen tæt på, og dem som passerer på afstand.

BIC web ny 6

Traditionen. Omstillingen. Ambitionen.

Pavillonen er udformet som tre krydsbuer i hver sin størrelse – men alle med omtrent det samme CO2-aftryk: Ca. 1 ton CO2eq.

Den mindste bue er opført i en traditionel, massiv og ressourcetung teglsten, mens den mellemste bue er udtryk for omstillingen med brug af markedets aktuelt mest klimavenlige, blødstrøgne teglsten.

Den mellemste bue reducerer CO2-udledningen med 50 % sammenlignet med den mindste bue, og viser således, at denne reduktion kan opnås allerede i dag.

Den største bue markerer ambitionen med en reduktion på 75 % i CO2-udledning sammenlignet med den mindste bue – samme reduktion, som byggeriet bør nå i 2030.

Alle buer bliver opført med en andel af genbrugte sten, hvor andelen stiger fra den mindste bue mod den største, der bliver opført i ca. 70 % genbrugstegl.UIA 2023 Bricks in Common diagrammer v2 udsnit 002
Tegl er ikke bare tegl, og ift. CO2-udledning er der allerede i dag stor forskel på de mange sten på markedet. For at nå den nødvendige reduktion fra tegl som byggemateriale i fremtiden, skal vi, udover at sætte krav til CO2-udledning i nybyggerier, også tænke i at sætte krav til bl.a. håndtering af materialer og genanvendelse
Nanna Flintholm / Partner og arkitekt hos AART

Et cirkulært samarbejde

Teamet bag ’Bricks in Common’ udgøres af et partnerskab, der repræsenterer alle dele af byggeriets værdikæde – fra producent til rådgivere og håndværkere. Egernsund Wienerberger og Gamle Mursten producerer og leverer teglen, Murerlauget og murerlærlinge fra NEXT KBH bygger pavillonen, mens rådgiverne, AART, Mangor og Nagel – en del af AART, NOAA og OJ Rådgivende Ingeniører tegner bygningerne og sammen skaber vi effekten.

Alle materialer er valgt med henblik på design til adskillelse. Materialerne vil blive taget tilbage af leverandørerne og genbrugt i fremtidige projekter.

Bricks in common logoer i forbandt 2023 05 11


Bricks in Common er én af verdensmålspavillonerne langs havneløbet og andre centrale steder i København, som lanceres af Arkitektforeningen og UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn. Verdensmålspavillonerne vil stå som danske arkitektur-signaturer for verdenskongressen i København den 2. – 6. juli og vil danne ramme for aktiviteter hen over sommeren i forbindelse med kongressen og Arkitekturhovedstad 2023.

Bricks in Common står opført fra juni-oktober 2023.

Vil du vide mere?

Nanna Flintholm
Group partner / Leder af AART+ / Arkitekt MAA
København
nfl@aart.dk
+45 41 96 35 42