Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 03.07.2024

AART vinder fire store opgaver i den almene sektor

AART har for nylig vundet fire store opgaver indenfor den almene sektor – heraf to i Vestdanmark, hvor det almene felt har været et strategisk indsatsområde gennem de seneste år.

To helhedsplansrenoveringer, en rammeaftale om totalrådgivning og et nyt innovativt plejehjem. Gennem den seneste tid har AART vundet en række store opgaver på det almene felt. Samtidig er vi aktuelt prækvalificeret til tre rammeaftaler på området.

Viden og kompetencer fra øst mod vest
Netop det almene felt har været et vigtigt strategisk indsatsområde for AART, som i 2022 opkøbte arkitektvirksomheden Mangor & Nagel, der gennem mange år har været en førende rådgiver for almene bygherrer – særligt i Østdanmark.

”Vores mål er at være hovedaktør indenfor det almene segment – ikke bare i Østdanmark, hvor vi allerede står stærkt, men i hele Danmark. Siden opkøbet har vi arbejdet på at udbrede de stærke kompetencer fra Østdanmark mod Vestdanmark, hvor vi gerne vil have flere opgaver indenfor det almene. Det arbejde har nu udmøntet sig i konkrete projekter. Opgaverne i Vestdanmark en vigtig strategisk milepæl for os, som vi naturligvis glæder os over,” siger Torben Skovbjerg, CEO og stiftende partner i AART.

To ud af de fire vundne opgaver ligger nemlig i Vestdanmark.

Vårkjærparken

AART skal være totalrådgiver på helhedsplansrenoveringen af Vårkjærparken i Aarhus, der består af seks boligblokke med 184 almene lejligheder. Det er boligorganisationen ALBOA, der er bygherre på opgaven med Rambøll som underrådgiver.

Læs mere om projektet her

Rammeaftale for BOVIA

AART har som en ud af tre rådgivere vundet en rammeaftale for boligadministrationsselskabet BOVIA. Rammeaftalen, hvor syv rådgivere bød ind, omfatter totalrådgivning med efterfølgende miniudbud og dækker bl.a. renovering af ni boligafdelinger (i alt ca. 230 mio. kr.). Rammeaftalen løber fra 2025-2028.

Søgården

Fra 2025-2027 skal den almene boligbebyggelse, Søgården, i Gladsaxe gennemgå en omfattende renovering og genopbygning af afdelingens boliger. DAB og Gladsaxe Almennyttige boligselskab har udpeget AART, Sweco og Einar Konnerup A/S som rådgiverteam på opgaven. Søgården er opført i 1950’erne af arkitekterne Hoff & Windinge og fremstår som en fin, bevaringsværdig bebyggelse med små fritliggende huse beliggende i en vifteformet landskabsplan. Søgårdens boliger er dog nedslidte og samtidig bærer bebyggelsen præg af at være opført i en anden tid, hvor beboerne havde andre krav til boligen, end mange har i dag. Derfor etablerer man i projektet nye huse på de eksisterende fundamenter. Boligerne vil geometrisk og detaljemæssigt lægge sig op ad den originale arkitektur og designes med stor respekt for stedets historie og de mange eksisterende kvaliteter i området. Samtidig vil de imødekomme moderne standarder ift. bl.a. indeklima og indretning.


Bystævneparken

Boligselskabet fsb har udpeget AART som totalrådgiver til to nye plejehjem i Bystævneparken i Husum. Projektet vil rumme 249 plejeboliger målrettet ældre borgere med henholdsvis demens og somatisk sygdom. Bystævneparken opføres frem mod 2027 og bliver 23.100 kvm. Artelia og Sted By og Landskab er underrådgivere på projektet.

Læs mere om projektet her

AART Website Almenerenoveringer 03