Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Livskvalitet gennem det byggede miljø

Med en helhedsorienteret tilgang til renovering af almennyttige byggerier, går vi til hver opgave med ambitionen om at skabe størst mulig værdi gennem det byggede miljø – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vores mål er at skabe tidssvarende og robuste almene boliger, der giver livskvalitet for den enkelte med en gennemtænkt og effektfuld og helhedsorienteret udformning af byrum, bygning og bolig.

Vores specialiserede medarbejdere har mange års erfaring og dybdegående viden om det almene felt, det almene beboerdemokrati og de særlige vilkår og rammer, som vi arbejder under. Vi vægter det nære samarbejde med kunder, beboere, andre rådgivere og entreprenører højt, og tilbyder rådgivning indenfor bl.a. helhedsplaner, renovering, bæredygtighed, beboerinvolvering og byggeledelse.

Vores almene boliger skal kunne holde på den lange bane — både arkitektonisk, bygningsfysisk, indretningsmæssigt, socialt og økonomisk. Dermed sikres den største værdiskabelse — ikke bare nu, men på sigt.
Claus Smed Søndergaard, kreativ chef og partner

Beboerinvolvering

Almene boliger er mere end bare et sted at bo – det er hjem for over én million danskere. Når vi gennemfører almene renoveringer, er det derfor med en ydmyg tilgang til, at vi arbejder i det enkelte menneskes private hjem, og at et renoveringsprojekt kan betyde store omvæltninger for den enkelte beboer. De almene boligorganisationer i Danmark er kendetegnet ved et veludviklet og velfungerende beboerdemokrati, hvor beslutninger træffes i fællesskab. Vi tilbyder mange års erfaring med at udvikle og gennemføre renoveringsprojekter i tæt samarbejde med boligorganisationernes bygge- og beboerudvalg, hvor vi sætter en ære i at opbygge tillidsfulde relationer og kommunikere i øjenhøjde med alle de involverede parter.

Til at sikre et fælles værdigrundlag og retningen i det enkelte projekt kan vi anvende vores strategiske værktøj Effektkompasset™, som sikrer, at fælles mål og succeskriterier bringes fra vision til færdigt projekt.

AART Website Almenerenoveringer 03

Helhedsplaner

Vi tilbyder vores kunder specialiseret arkitektrådgivning indenfor alle faser af almene helhedsplaner, hvor vi hjælper med at udvikle, konkretisere og gennemføre projekterne - fra de indledende visioner til færdigt projekt.

Vi hjælper med at analysere og vurdere den enkelte bebyggelse i bred kvalitativ forstand – miljømæssigt, socialt, arkitektonisk og byggeteknisk, men også i samspillet med omgivelserne og boligprofilen ift. potentielle fremtidige lejere.

Således skaber vi et stærkt, fremtidssikret grundlag og en vision for det enkelte projekt med henblik på at opnå den størst mulige værdiskabelse - både den enkelte beboer, boligforeningen og den for omkringliggende by. Vi arbejder altid med at bringe kvalitet ind i projektet som helhed – i overgangen fra byen til det omkringliggende landskab, de enkelte byrum samt ankomsten til og indretningen af den enkelte bolig.

Vi varetager herefter projekteringen af hele projektet samt dialogen med både Landsbyggefonden, projektteamet, myndighederne, nærmiljøet og ikke mindst beboerne. Sidst, men ikke mindst, sørger vi for, at projekternes visioner bliver ført ud i livet og bringer forskellige fagligheder i spil indenfor bl.a. landskabsarkitektur, antropologi, bygningsarkitektur mv. når det giver mening og skaber værdi. Vi udarbejder tilmed budgetter og grundlag for Skema A samt opfølgning på dette ved Skema B og C.

AART Website Almenerenoveringer 04

Byggeledelse

Vi tilbyder vores kunder en stærk byggeledelsesorganisation, som er en essentiel faktor for at løse og gennemføre almene renoveringssager. Vi har erfaring med forskellige entrepriseformer - særligt hovedentrepriser og totalentrepriser - og sikrer, at projekterne bliver ført sikkert til dørs – til tiden og prisen. Som en del af byggeledelsen tilbyder vi også styring af genhusningsprocesser og løbende beboerinformation.

Vores tilgang til byggeledelse er dialog og samarbejde med udgangspunkt i et præcist formuleret kontraktgrundlag. Byggelederen har det overordnede ansvar og deltager konsekvent, løsningsorienteret og proaktivt i opgavens styring fra start til slut og sikrer, at mål og visioner bringes med ind i det færdige projekt.

Vil du vide mere?

Jakob Andersen
Partner / Regionsdirektør
Frederikssund, København, Roskilde
jan@aart.dk
+ 45 41 37 94 76