Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Effektfulde transformationer


Med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og vores mere end 20 års erfaring rådgiver AART bygherrer over hele Skandinavien om, hvordan eksisterende bygninger og bydele kan bevares og revitaliseres for igen at skabe værdi i mange år frem.

Vi transformerer alt fra hele bydele og kulturmiljøer til enkeltstående bygninger, og rådgiver om forskellige grader af transformation – fra renovering og bevaring til revitalisering og omdannelser. Vi tilbyder et tværfagligt team af specialister indenfor bl.a. effekt, bæredygtighed, miljø, kulturarv, byggeteknik og indretning og bringer altid de rette kompetencer i spil med henblik på at sikre størst mulig langsigtet værdi – socialt, miljømæssigt og dermed økonomisk.
Krydsfeltet mellem nyt og gammelt

Genbrug af den eksisterende bygningsmasse er én af de vigtigste parametre at fokusere på for at få byggeriet i mål med den nødvendige grønne omstilling. De mest bæredygtige bygninger er dem, som allerede er bygget og derfor er det afgørende, at både bygherrer og rådgivere øger den fælles bevidsthed om værdien af det eksisterende - ikke mindst, hvordan vi gennem bevaring, omdannelse og optimering kan genbruge ressourcer og bringe bygninger og bydele med videre ind i fremtiden på en levende, relevant og meningsfuld måde.

Vi forstår den komplekse enhed, som en historisk bygning udgør og vores afsæt er altid den enkelte bygnings styrker og kendetegn, hvor vi arbejder indgående med at bibeholde atmosfære, stemninger, dybde og historiske lag samtidig med, at vi tænker de langtidsholdbare funktioner og kvaliteter ind.

Med en helhedsorienteret og respektfuld tilgang, der balancerer fortiden med fremtiden, transformerer vi bygninger og kulturmiljøer, så de imødekommer nutidige behov og krav fra brugere og samfund.
Anders Tyrrestrup | Partner og medstifter af AART
AART Website Transformation 04

Værdisætning og stedsanalyser


Den eksisterende bygningsmasse rummer ofte store ressourcemæssige og kulturhistoriske værdier, som det er afgørende, at vi bevarer og bringer med ind i fremtiden. Vi tilbyder bygherrer screeninger og stedsanalyser af eksisterende bygninger og kulturmiljøer med et helhedsorienteret, kvalitativt blik, som favner både kulturarv, byggeteknik, tilstand, materialitet, håndværksmæssige aspekter, miljø og kontekst.

Samtidig hjælper vi også med at vurdere, hvordan man kan kombinere nyt og gammelt, og hvordan eventuelle nybyggerier kan designes til at gå i dialog med det eksisterende.. Herefter udarbejder vi værdi- og visionsprogrammer for det enkelte projekt eller område med henblik på at skabe transformationsprojekter, der bidrager med størst mulig positiv effekt – for bygherrer, brugere og samfundet.

Se udvalgte transformationsprojekter

Find dem her

Bevaring og renovering

Mange bygninger på tværs af Skandinavien har høj bevaringsmæssig værdi, og fortjener at blive bragt med ind i fremtiden. Med mange års erfaring og dybdegående viden om kulturarv, bygningshistorie, byggeteknik, lovgivning og bevaring, rådgiver vi om, hvordan eksisterende bygninger nænsomt og respektfuldt kan tilføres nutidige funktioner.

Vi rådgiver om bevaring og renovering på tværs af skala og typologi – fra hele bydele til almene boligområder og enkelte bygninger.

Få hjælp til

  1. Bevaring
  2. Renovering
  3. Revitalisering
  4. Omdannelse
  5. Transformation

Revitalisering

Eksisterende bygninger binder mange ressourcer, og som alternativ til nedrivning, kan man ofte med stor fordel revitalisere disse bygninger – dels for at spare CO2, men også fordi transformerede bygninger ofte rummer historiske lag og karakter, som kun tiden kan bibringe.

Vores tværfaglige team rådgiver bygherrer om, hvordan eksisterende bygninger kan optimeres og revitaliseres for igen at fremstå relevante og brugbare – nu og i fremtiden.

Omdannelser

Vi har erfaring med større omdannelser, hvor vi med afsæt i eksisterende ressourcer og kvaliteter rådgiver om, hvordan vi med en samlet plan for tilpasninger, nedrivninger, nye funktioner og eventuelle tilføjelser kan bringe bygninger og bydele med ind i fremtiden på en meningsfuld, langtidsholdbar og relevant måde

Kulturarv og identitet


Det byggede miljø rummer historisk set forskellige typer arkitektur- og kulturarv, som vi skal beskytte og bringe med ind i fremtiden, når vi arbejder med eksisterende bygninger og kulturmiljøer.

Det gælder både den traditionelle kulturarv, som går flere hundrede år tilbage og som dækker bl.a. fredede bygninger. På den type opgave samarbejder vi altid med specialister og konsulenter. Men det gælder også den nyere kulturarv fra fx 1960-1980’erne, som vi i disse år skal forholde os meget bevidst til for at beskytte dem og bringe denne tids kvaliteter og historier med ind i fremtiden. Med en nænsom og velovervejet tilgang rådgiver vi bygherrer om, hvordan man på en meningsfuld måde kan beskytte og bevare vigtig kulturarv samtidig med, at vi udvikler og tilpasser bygningsmassen til at imødekomme nutidige behov og krav.

AART Website Transformation 12

Vil du vide mere?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA / NORDMAK
Aarhus, Stockholm
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78