Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Effektbaseret rådgivning

Med et hvert bygge- og anlægsprojekt følger også et ressourceforbrug og en CO2-udledning. Når vi bygger, er det derfor afgørende, at vi får mest muligt værdi ud af den enkelte kvadratmeter og den CO2, det koster at opføre den.

I AART rådgiver vi vores kunder om bæredygtighedstiltag i det byggede miljø med afsæt i en langsigtet og helhedsorienteret tilgang, hvor sociale, miljømæssige og økonomiske effekter tænkes ind og tænkes sammen fra start. Vi rådgiver med afsæt i vores mere end 20 års erfaring og med en dyb forståelse for den komplekse helhed som et byggeri udgør. Vores mål er altid at skabe størst mulig effekt – ikke alene på papiret, men også i praksis. For selv den mest klimavenlig arkitektur er nyttesløs, hvis den ikke er attraktiv at anvende. Med afsæt i vores effekttilgang kobler vores rådgivning derfor specialiseret viden om materialer, byggeteknik, energi, klima og biodiversitet med viden om bl.a. bæredygtig adfærd, trivsel og sundhed.

Vi rådgiver om bæredygtighed på tværs af skala og sektor og tilbyder specialiseret, tværfaglig rådgivning om bl.a. EU-taksonomi, LCA og LCC samt certificeringer som DGNB, BREEAM og Svanemærket.

Læs vores Corporate Social Responsibility rapport 2023

Find den her
AART Website Bæredygtighed 02

EU-taksonomi

Det betaler sig at fokusere på bæredygtighed i byggeriet – både for planeten og ud fra et økonomisk perspektiv. Indførelsen af EU-taksonomien for miljø og klima markerer et skifte i arbejdet med den grønne omstilling, som bygherrer og investorer skal forholde sig til i udviklingen og vedligeholdelsen af ejendomsporteføljer.

EU’s taksonomi fremmer et bæredygtigt finansielt system ved at sikre, at et fokus på klima og miljø bliver en del af beslutningsgrundlaget for investeringer. Vi hjælper kunder med at udvikle og fremtidssikre ejendomsporteføljer, så de lever op til taksonomikravene – både eksisterende og kommende. Vi bistår med granskning og evaluering af projekter ud fra både sociale og miljømæssige parametre for dermed at give en helhedsorienteret rådgivning, der sikrer værdien af det enkelte aktiv – både på kort og lang sigt.

Vi arbejder med bl.a. certificeringsordninger og sammenholder dem med de nye retningslinjer for at sikre, at ejendomme lever op til kravene og dermed fastholder sin finansielle værdi.

Certificeringer

Med vores specialiserede bæredygtighedsteam rådgiver vi vores kunder inden for certificeringsordningerne DGNB, BREEAM, LEED og Svanemærket.

Vi har mange års erfaring og indsigt i certificeringsordningerne, og kan derfor tilbyde en nuanceret rådgivning tilpasset vores kunders visioner og det enkelte projekt.

Med afsæt i vores effekttilgang tænker vi bæredygtighedstiltagene ind fra start og sikrer dermed, at de miljø- og klimamæssige effekter kan dokumenteres efter ibrugtagning – enten ved at gennemføre en certificering eller foretage beregninger og effektmålinger.

Det byggede miljø er en af de vigtigste knapper, vi kan dreje på i den grønne omstilling. Derfor fokuserer vi på effekten af vores rådgivning.
Mads Nygaard | Partner og bæredygtighedsansvarlig

Bæredygtighedsledelse

I AART tilbyder vi, som en del af vores tværfaglige rådgivning, at varetage bæredygtighedsledelsen på projekter og sikre, at de indledende visioner og bæredygtighedsmål bæres gennem projekteringen og ind i det færdige byggeri.

I tæt dialog med bygherrer, designteamet og samarbejdspartnere udvikler vi bæredygtighedsstrategier med klare prioriteter og leder bæredygtighedsindsatsen gennem hele projektet – fra design, udvikling, projektering, udførelse, aflevering og drift.

Vi bruger Effektkompasset™ som aktivt værktøj til at sikre en effektiv og værdiskabende bæredygtighedsledelse.

Miljø

Gode forundersøgelser af miljøet er den billigste forsikring en bygherre kan tegne mod uforudsete miljørelaterede udgifter. Når man kender de miljømæssige forhold fra start, er det ofte muligt at finde og implementere løsninger i projektet, der både tilgodeser miljø, sundhed og økonomi.

Vi tilbyder vores kunder miljøanalyser og miljørådgivning indenfor emner som bl.a. miljø- og risikostyring, screeninger og miljøkortlægninger, indeklima, jordforurening, miljøsaneringer, VVM-screeninger, samt rådgivning om arbejdsmiljø i byggeprocessen.

AART Website Bæredygtighed 10

Vil du vide mere?

 • Mads Nygaard
  Group partner / Arkitekt MAA
  Aarhus
  mny@aart.dk
  +45 26 79 84 86
 • Thomas Hougaard
  Faglig leder Miljø / Cand. Scient. et Scient.
  Roskilde
  tho@aart.dk
  +45 22 21 85 57