Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Effektkompas™

Med Effektkompas har vi udviklet et strategisk værktøj at navigere efter i alle faser af et projekt – med det klare sigte at omsætte vores kunders vision til arkitektur med målbar og mærkbar effekt.
Mere

Fælles fokus

Med kontorer i hele Skandinavien arbejder vi på tværs af kulturer og kompetencer, men sammen deler vi ambitionen om at skabe målbar og mærkbar effekt med arkitekturen. En ambition, som vi med Effektkompas omsætter til et fælles fokus for, hvordan vi driver vores projekter hver dag i alt, hvad vi gør – i tæt dialog med både kunder og samarbejdspartnere.

AART KBH 2019 06 H

Kort fortalt

... så er Effektkompas™ et strategisk værktøj til at skabe størst mulig effekt i alle projekter og navigere vores kunder trygt igennem hele processen – fra den indledende definition af den ønskede effekt, over det effektbaserede design af arkitekturen til den opfølgende dokumentation af effekten, efter projektet er afleveret og taget i brug.

AART Effektkompas 2021 ikon GB Effektkompas DK Effektkompas DK

Hvis vi folder effektkompasset ud

… så vil man opdage, at det rummer et dybere og mere detaljeret niveau. Et niveau, hvor den effektbaserede tilgang til arkitekturen omsættes til en klart defineret rådgivningsproces, hvor kundens visioner udstikker kursen for, hvilken adfærd og oplevelse arkitekturen skal understøtte, hvordan arkitekturen skal tænkes og tegnes, og i sidste ende hvordan effekterne af arkitekturen skal dokumenteres.

Effektvision | Din vision for dit byggeprojekt, hvor inspirerer med indsigter til at sætte en effektfuld retning.

Effektmål | Vi konkretiserer visionen til en række klart definerede og dokumenterbare effektmål.

Adfærd og oplevelse | Vi definerer den brugeradfærd og -oplevelse, der skal understøttes for at indfri effektmålene.

Arkitektoniske virkemidler | Vi skaber en arkitektur, der med sine virkemidler understøtter den ønskede adfærd og oplevelse.

Genbesøg | Vi genbesøger projektet efter ibrugtagning for at dokumentere dets reelle effekter – baseret på de oprindeligt definerede effektmål.

AART Effektkompas 2022 Fuld version DK 2022
Vores arbejde med effektkompasset baserer sig på egen og ekstern forskning om, hvordan det byggede miljø kan bidrage til at skabe effekt – socialt, økonomisk og miljømæssigt.
Johanne Mose Entwistle | Effektchef

Vil du vide, hvordan vi kan omsætte effektkompasset til dit projekt?

Kontakt vores effektteam