Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 09.02.2023

Psykiatri NAU ved Aalborg Universitetshospital når endnu en milepæl

Onsdag den 8. februar blev opførelsen af 2. etape af Psykiatrien NAU ved Aalborg Universitetshospital skudt i gang med første spadestik på projektet – et sundhedsbyggeri, der i fremtiden skal danne rammen om behandlingen af psykiatripatienter fra hele Region Nordjylland.

Nærhed til naturen, en tryg og hjemlig atmosfære samt personaletrivsel- og fastholdelse er nogle af nøgleordene bag udviklingen af den nye psykiatri NAU i Aalborg, som patienter, pårørende og ansatte i Region Nordjylland indenfor en årrække kan se frem til at tage i brug.

Den nye psykiatri er udviklet med afsæt i den nyeste forskning på området om bl.a. helende arkitektur samt antropologiske feltstudier og interviews med patienter, personale og pårørende for at få konkrete indsigter i brugergruppernes behov og ønsker til det fysiske miljø - dyrebar viden som er løftet ind i udviklingen af byggeriet gennem et tæt samarbejde med AARTS effektteam.

Den overordnede ambition med projektet har været at skabe et byggeri med en mere hjemlig og imødekommende arkitektur, som skal understøtte bl.a. medarbejderes og indlagtes trivsel, øget tryghed under behandlingsforløb, øget fysisk aktivitet samt aktivt brug af byggeriets uderum som en del af behandlingsforløb – alt sammen for at understøtte psykiatripatienternes tilbagevenden til hverdagen udenfor sundhedssystemet.

Det samlede nye psykiatribyggeri bliver nabo til det nye universitetshospital i Aalborg og rummer voksenpsykiatriske sengeafsnit, børne- og ungdomspsykiatrien og samt et helt nyt spiseforstyrrelsesafsnit og en skolefunktion for indlagte børn i Psykiatrien. Med anden etape af psykiatriprojektet samles alle Psykiatriens sengeafsnit i Aalborg i nye og moderne rammer, der både understøtter god behandling og sammenhængende patientforløb.

Projektet udvikles i tæt samarbejde med Region Nordjylland, A. Enggaard, Niras og Sundhedslandskab.

Læs mere om NAU