Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 03.05.2023

Perspektiv: Den strategiske indretning er et effektfuldt ledelsesmæssigt værktøj

Den rigtige indretning kan ofte løse mange af de udfordringer, som gør, at virksomheder flytter i større eller nye faciliteter. Samtidig ligger der for mange organisationer et uforløst potentiale i at betragte indretningen af rum og miljøer som et strategisk ledelsesmæssigt værktøj.

Ændrede behov, digitaliseringen og den grønne omstilling medfører, at flere organisationer undersøger, hvordan eksisterende bygninger og faciliteter kan transformeres og optimeres som alternativ til at bygge nyt eller flytte i større lokaler – og her kan indretningen af rum og miljøer spille en central rolle.

”Med den rigtige indretning ligger der en mulighed for at optimere på både sociale og økonomiske parametre – og dermed spare de ressourcer, som en flytning eller et nyt byggeri kræver. En undersøgelse viser, at organisationer ofte kan minimere antallet af kvadratmeter, og dermed reducere både drifts-og lejeomkostninger – faktisk med mellem 20-40 % – ved at arbejde strategisk med aktivitetsbaseret indretning, som samtidig kan medføre en række andre fordele," fortæller Anette Gammelgård, som er arkitekt og faglig leder af AART Spaceplanning.

Ifølge Anette Gammelgaard ligger der for mange organisationer – private som offentlige - et stort potentiale i at se de fysiske rammer som et ledelsesmæssigt, strategisk værktøj, der kan bruges aktivt til at understøtte mål og ambitioner om bl.a. arbejdsglæde, branding, tilhørsforhold og samarbejde på tværs af fagligheder.

2 2

Ikke én løsning passer til alle
En aktivitetsbaseret indretning kan ikke sættes på formel, og ikke én løsning passer til alle organisationer. Derfor kræver det ifølge Anette Gammelgård, at man går systematisk og metodisk til værks for at klarlægge, hvilke konkrete effekter man ønsker, når man går i gang med et indretningsprojekt.

”I AARTs team for Spaceplanning hjælper vi vores kunder med at se potentialerne i indretningsprojekter via vores effekttilgang. Her arbejder vi med afsæt i evidens, dokumenterede erfaringer fra tidligere projekter og vores unikke metode, hvor vi kan hjælpe vores kunder med at omsætte deres behov og visioner til fysiske miljøer, som skaber målbare positive forandringer,” fortæller hun og uddyber, at en proces ofte kan inddeles i tre niveauer, som sikrer den optimale værdiskabelse.

  1. Vi definerer i samarbejde med kunden de konkrete effekter, værdier, strategiske mål og visioner, som indretningen skal bidrage til at indfri.

  2. Vi hjælper med at kortlægge, hvordan den enkelte organisations medarbejdere arbejder og agerer, så indretningen kan understøtte medarbejdernes og ledelsens behov og ønsker bedst muligt.

  3. Vi oversætter de definerede visioner, ønsker og behov til arkitektoniske virkemidler og skaber i kombination med forskning og erfaring fra andre projekter et design, som er tilpasset den enkelte organisation. Helt konkret fastlægges fx hvilke lokaletyper, der skal være, hvor mange af hver slags og hvilke nærheder, der er vigtige mellem faciliteter. Derudover kigger vi på helheden og hvilken farve, materiale- og inventarpallette, der understøtter organisationens brug og identitet.


Læs mere om AARTs arbejde med Spaceplanning her

AART 20211130 TH 0292 Low