Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 31.01.2024

Den Grønne Portal - ny bygning til Geografisk Have

Geografisk Have i Kolding har i de senere år haft vokseværk, hvad aktiviteter og gæster angår, men den eksisterende indgangsbygning til haven er ikke længere tidssvarende og rummer ikke de faciliteter, der er nødvendige i fremtiden. Derfor besluttede havens bestyrelse i 2023 at udbyde en arkitektkonkurrence til en ny bygning ”Den Grønne Portal”. Fire arkitektvirksomheder blev indbudt til konkurrencen, og bestyrelsen for Geografisk Have godkendte på et møde d. 24. januar 2024 vores forslag som vinderprojektet.

Visionen for den nye bygning er, at den skal være et unikt, ikonisk og publikumsvenligt byggeri, der viser Geografisk Have som en dynamisk, global plantesamling med en linje fra fortid til fremtid. Bygningen skal understøtte Geografisk Haves vision og være et eksempel på et bæredygtigt byggeri, der danner ramme for aktive fællesskaber – helt i stedets ånd. Huset skal kunne fungere året rundt for både publikum, ansatte og frivillige og have en høj grad af tilgængelighed.

Vinderforslaget
Vinderforslaget, der er tegnet af AART, har en meget inviterende hovedindgang og forbinder i sin retning Geografisk Have med Aksel Olsens private have. Bygningen er inspireret af stedet, har et grønt tag og masser af ovenlys og overdækkede arealer. Den ca. 400 kvadratmeter store bygning er meget fleksibelt indrettet, så størrelse af caféareal, butiks- og udstillingsområde kan variere efter behov. Ligeledes kan et attraktivt oplevelsesrum anvendes til formidling, foredrag eller møder, og med foldedøre kan bygningen have varierende rumopdeling. Basisfaciliteter som reception, køkken og toiletter er praktisk placeret ud mod parkeringspladsen. Genbrug er indtænkt, for eksempel i forslaget om genbrugstegl på hele gulvet.

Der er også tænkt på, at den nye bygning skal være hyggelig, og derfor indeholder caféområdet et muret ildsted, hvor man kan varme sig efter en frisk tur i haven. Der er et stort udhæng omkring det meste af huset og på terrasserne, under udhænget, bliver det meget attraktivt at slå sig ned og være i zonen mellem ude og inde.

Designansvarlig partner og arkitekt i AART, Mads Nygaard, udtaler:

”Vi er stolte over at få muligheden for at realisere vores forslag til Den Grønne Portal, som vi har arbejdet indlevet og ihærdigt på, siden konkurrencen blev udbudt. Den Grønne Portal bliver et byggeri, der vil understøtte Geografisk Haves visioner om at blive et unikt sted for inspiration, læring, hygge og aktivitet.

Bygningen er designet ud fra en stærk stedslæsning og indpasset på en måde, så den er i tæt kontakt med parken, både visuelt og funktionelt – helt i Aksel Olsens ånd. Vores vinderforslag er kendetegnet ved en yderst ambitiøs tilgang til bæredygtighed, hvor vi har fået maksimal værdi ud af hver eneste kvadratmeter igennem en optimal disponering af funktioner. Derudover er materialevalget udelukkende centreret omkring biogene og genbrugte materialer. Og med en kapacitet til at kunne imødekomme 100.000 besøgende årligt, vil Den Grønne Portal bidrage til, at Geografisk Have bliver endnu et positivt kendetegn for Kolding.”


Det videre forløb
Næste skridt er at skaffe finansieringen til projektet, som forventes at beløbe sig til omkring 12-13 mio. kr.

Trille Nikolajsen, som er repræsentant for Kolding Byråd i Geografisk Haves bestyrelse, udtaler: ”Det vil have stor værdi for Kolding Kommune, at dette projekt bliver realiseret. Det vil passe godt ind i kommunens udviklingsplaner. Vi ser meget gerne et nyt fyrtårn, som imødekommer de aktuelle udfordringer og gør det attraktivt for både alle lokale gæster samt danske og udenlandske turister at besøge Geografisk Have”.

Formand for Geografisk Haves bestyrelse, Morten Damgaard udtaler: ”Dette meget flotte og gennemarbejdede projekt fra AART bliver virkelig interessant at præsentere nogle af de større fonde for. Det er vigtigt, at havens publikum i fremtiden kan føle sig velkomne hele året rundt, og at der skabes faciliteter, der muliggør en mere aktiv anvendelse til oplevelse og som mødested”.

Bedømmelsesudvalget
Bestyrelsen for Geografisk Have havde nedsat et bedømmelsesudvalg med repræsentanter for bestyrelsen, for havens ledelse og medarbejdere samt med Kolding Kommunes stadsarkitekt som fagperson. Det var et enigt bedømmelsesudvalg, der indstillede AARTs forslag som vinder af konkurrencen. Projekterne blev vurderet på grundlag af parametrene 1) Hovedidé, arkitektur og funktion, 2) Bæredygtighed og 3) Honorartilbud.

Det er INGENIØR’NE, der har været bygherrerådgiver for Geografisk Have på projektet.