Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 25.01.2024

Evaluering af tre seniorbofællesskaber

I samarbejde med Realdania har vores effektteam evalueret de tre seniorbofællesskaber Havtorn (tegnet af AART), Balancen (tegnet af Vandkunsten) og Fyrkildevej (tegnet af LINK Arkitektur) samt foretaget en tværgående evaluering af, hvordan arkitektur kan understøtte trivsel og dannelse af fællesskaber hos mennesker i alderen 50+.

Evalueringen er gennemført ved at bruge AARTs EffektkompasTM som et gennemgående værktøj til at belyse sammenhængen mellem det byggede miljø og det levede liv samt effekten heraf. AARTs tværgående evaluering opsummerer de syv vigtigste læringer på tværs og konkrete anbefalinger, som man kan arbejde videre med i fremtiden.

Vores effektteam er bl.a. kommet frem til:

Privatliv er en forudsætning for fællesskabet
En af de væsentlige pointer i evalueringen er beboernes mulighed for privatliv. Tilvalget af hverdagens fællesskaber kræver nemlig, at beboerne har mulighed for at have et privatliv, hvor de efter behov kan trække sig fra fællesskabet og lade op.

Mindre boliger – mere fællesskab
Boligernes størrelse har også en betydning for fællesskabet. Evalueringen viser nemlig, at beboere med mindre boliger er tilfredse med at dele fællesarealer, og omvendt har beboere med større boliger ikke samme behov for fælles faciliteter.

Placering af boliger og fællesfaciliteter understøtter hverdagsmøder
Placering af fællesfaciliteter er også vigtig i forhold fællesskaber. Når beboere har et naturligt flow til og fra fællesarealer, skabes der uformelle hverdagsmøder i dagligdagen, og hvis der er transparens til indendørs fællesfaciliteter, er det nemmere at koble sig på fællesskabet.

Læs hele evalueringsrapporten med flere indsigter.

Find den her
AART Havtorn effektcase WEB 04