Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

København | 14.03.2023

Bricks in Common – UIA-pavillon ved Københavns havnefront sætter fokus på teglens paradokser

Med teglpavillonen ’Bricks in Common’ sætter AART, i forbindelse med Arkitekturåret 2023 i København, fokus på teglen som traditionsbærende byggemateriale. I samarbejde med et tværfagligt partnerskab i byggeriet afsøges aspekter af, hvordan teglen kan bringes bæredygtigt med ind i fremtidens byggeri.

Gennem 2023 fejres arkitekturen, når København som UNESCOS Arkitekturhovedstad med temaet ’Copenhagen in Common’ sætter fokus på arkitekturen og på alt det, vi har til fælles. Der er mange ting at fremhæve, men én af de ting, som byggeriet og den danske byggetradition har til fælles, er teglen – et smukt, velkendt og kulturbærende byggemateriale.

”Tegl har spillet en central rolle i det danske velværdsbyggeri og er en vigtig del af vores bygningskulturarv. Tegl har mange fordele - det er et robust og langtidsholdbart materiale, som ældes med ynde, og som under de rette betingelser kan genanvendes. Men teglen er også udfordret, fordi materialet bl.a. er ekstremt ressourcetungt at producere. For at bringe teglen med videre ind i fremtiden, kræver det innovation og gentænkning af materialet med fokus på bl.a. CO2-udledning, ressourceforbrug og genanvendelse,” siger Nanna Flintholm, som er arkitekt og partner i AART, der er én af parterne bag projektet.

Netop det paradoks er omdrejningspunktet for pavillonen ’Bricks in Common’, der er udviklet af et partnerskab med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde.

Fortidens og fremtidens teglbyggeri
Ud over Arkitekturåret i København markerer 2023 også to andre store begivenheder i byggeriet: Indførelsen af lovmæssige CO2-krav til nybyggerier og Københavns Murerlaugs 400-års jubilæum - to begivenheder, som kigger ind i både fortiden og fremtiden for tegl som byggemateriale.

”Bricks in Common-pavillonen hylder både med sin form og sin fortælling murerhåndværket og teglen som byggemateriale. Samtidig sætter pavillonen fokus på, hvad der skal til for fortsat at gøre teglen relevant og flytte det stolte håndværk og murerfaget ind i fremtiden på en bæredygtig måde,” siger Jens-Jacob Paludan, som er bestyrelsesmedlem i Københavns Murerlaug, der også er en del af partnerskabet bag.

Traditionen. Omstillingen. Ambitionen.
Bricks in Common-pavillonen sætter fokus på teglens kulturelle og historiske referencer, men samtidig vil bygningsværket også alene i sin udformning kommunikere pavillonens narrativ. Pavillonen er udformet som tre krydsbuer i hver sin størrelse – men alle med omtrent det samme CO2-aftryk: Ca. 1 ton CO2eq.

Den mindste bue er opført i en traditionel, massiv og energitung teglsten, mens den mellemste bue er udtryk for omstillingen med brug af markedets aktuelt mest klimavenlige, blødstrøgne teglsten. Den mellemste bue reducerer CO2-udledningen med 50 % sammenlignet med den mindste bue, og viser således, at denne reduktion kan opnås allerede i dag.

Den største bue markerer ambitionen med en reduktion på 75 % i CO2-udledning sammenlignet med den mindste bue – samme reduktion, som byggeriet bør nå i 2030. Alle buer bliver opført med en andel af genbrugte sten, hvor andelen stiger fra den mindste bue mod den største, der bliver opført i ca. 70 % genbrugstegl.

”Tegl er ikke bare tegl, og ift. CO2-udledning er der allerede i dag stor forskel på de mange sten på markedet. For at nå den nødvendige reduktion fra tegl som byggemateriale i fremtiden skal vi, udover at sætte krav til CO2-udledning i nybyggerier, også tænke i at sætte krav til bl.a. håndtering af materialer og genanvendelse,” siger Nanna Flintholm fra AART.

Teglpavillonen Bricks in Common opføres ved Københavns Havnefront ud for Havnegade 37 ved Nyhavn og kan opleves mellem juni-oktober 2023. Pavillonen er tænkt som et midlertidigt rum i byen, hvor man kan tage ophold med udsigt over vandet, og hvor der også kan afholdes events hen over sommeren – fx koncerter eller foredrag.

Læs mere om Bricks in Common-pavillonen her


Parterne bag Bricks in Common

  • Arkitekt: AART, Mangor og Nagel – en del af AART, NOAA
  • Ingeniør: OJ Rådgivende Ingeniører
  • Entreprenør: Københavns Murerlaug
  • Murerlærlinge: NEXT KBH, Tech College Aalborg
  • Lysdesign: Ampell, BEGA
  • Leverandører: Egernsund Wienerberger, Gamle Mursten, KALK og CRH Concrete
  • Nedtagning: Søndergaard Nedrivning
  • Fonde og finansiel støtte: Bevica Fonden og VIHDA – Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur
  • Transport: Vognmand Peter Falck