Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 06.10.2023

AART vinder nyt mindretalscenter i Sydslesvig

I Tarp i Sydslesvig skal et nyt dansk mindretalscenter bidrage til at styrke samhørighed i grænselandet. Med vores idé om mindretalscenteret som ”en lille landsby ved gadekæret”, er vi sammen med vores tyske samarbejdspartnere AX5 architekten blevet tildelt den spændende opgave for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

I forbindelse med Dansk Skoleforening for Sydslesvigs ønske om et nyt, stort mindretalscenter, er der blevet afholdt en arkitektkonkurrence vedrørende det samlede projekt, der skal opføres i to faser.

I bedømmelsesudvalgets begrundelse for at vælge vores forslag ”Rum til alle” fremhæves det blandt andet, at ”forslaget skaber en fin samling af fritliggende bygninger med samme detaljering, materialer og udformning omkring det centrale ankomstrum. Herved skabes en harmonisk helhed og et mindretalscenter med en klar og tydelig identitet, der samtidig er skaleret efter og tilpasset den lokale kontekst.”

Kernen i det nye mindretalscenter bliver et dagtilbud med plads til 100 børn og på sigt en skole og en sportshal med en række faciliteter, der kan benyttes af alle aldersgrupper og dermed være til glæde for hele lokalsamfundet.

Byggeriet bliver overvejende i træ med lavt CO2-aftryk og bæredygtighed i fokus.

Vi ser frem til at arbejde videre med første fase af projektet, der er støttet af A.P. Møller Fonden.