Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Skandinavien | 26.01.2024

AART leverer højeste omsætning nogensinde

Den skandinaviske arkitektvirksomhed AART har fastholdt en stærk position og er gået frem i seneste regnskabsperiode. På trods af et år præget af yderst vanskelige markedsvilkår med udskudte projekter og en hård priskonkurrence i hele Skandinavien, har der stadig været et acceptabelt aktivitetsniveau på dele af markederne, hvilket har resulteret i den højeste omsætning i AARTs historie.

”Det har været et vanskeligt år, som har stillet store krav. Jeg er stolt af, at vi har formået at tilpasse os og flytte os som forretning på trods. Tætte kunderelationer, høj faglighed med fokus på arkitekturen og dens effekt og den store bredde i vores ydelser er helt klart vores styrke,” siger Torben Skovbjerg, CEO i AART.

Samlet set har AART bevaret en stærk finansiel position og bredde i Skandinavien med en omsætning på godt 292 mio. DKK, svarende til en stigning på omtrent 20% i forhold til sidste år, hvilket bekræfter positionen som en af de mest betydningsfulde partnerejede arkitektvirksomheder i Skandinavien. EBITDA ligger på godt 11,6 mio. DKK og driftsresultatet på 3,9 mio. DKK. Driftsresultatet afspejler et udfordrende marked og det forhold, at AART med opkøbet af Mangor & Nagel i 2022 selv har finansieret den vigtige virksomhedsudvidelse i eget regi.

På trods af den usikre markedssituation har AART iværksat flere strategiske tiltag. Mangor & Nagel blev fuldt integreret i virksomheden og skiftede navn til AART i september. Det blev markeret med en reception for kunder og samarbejdspartnere i AARTs helt nye og større lokaler i København. Samtidig er det lykkedes virksomheden at tiltrække stærke og erfarne specialister til flere teams og lokationer.

”Vi har fået yderligere fat i vigtige segmenter som spaceplanning, transformation, landskab og ydelser inden for den grønne omstilling. Dertil har vi oplevet et højt aktivitetsniveau indenfor bl.a. alment boligbyggeri og vi har vundet flere konkurrencer inden for erhvervsbyggeri,” forklarer Torben Skovbjerg.

Yderligere skandinavisk potentiale
Det er ikke blot på det danske marked, at AART har oplevet svære vilkår. Særligt de svenske og norske markeder har givet store udfordringer det sidste år med flere udskudte projekter.

”Vi lancerer vores nye strategi i 2024 og et af vores fokusområder er yderligere vækst på det skandinaviske marked og på sigt også uden for Skandinavien. Vi overvejer strategiske opkøbsmuligheder i både Norge og Sverige blandt arkitektvirksomheder med enten den rette størrelse eller rette ydelsesprofil. Vi er nødt til at investere i både kunder og markedsvolumen for at give os et tilsvarende stærkt ståsted, som det, vi har i Danmark. På vores hjemmemarked i Danmark kommer vi til at investere yderligere i det almene segment. Vi er allerede blandt de førende rådgivere inden for almene boliger og plejesektoren på Sjælland – det potentiale skal vi have forløst i den vestlige del af Danmark også,” siger Torben Skovbjerg.

Forsigtige og realistiske forventninger til 2024
De velkendte økonomiske usikkerheder i markedet og de geopolitiske udfordringer i og omkring Europa gør, at AARTs forventninger til indeværende år fortsat er ret forsigtige.

”Vi kommer til at mærke markedskonsekvenserne af ​​ kriserne langt ind i 2024, og vi ruster os derfor til at det bliver endnu et udfordrende år. Mine forventninger er, at vi fastholder omsætningsniveauet og resultatet på nogenlunde samme niveau. Men samtidig har jeg en tro på, at vi med vores nye forretningsstrategi, geografiske udstrækning, bredden i ydelser og mange millioner kvadratmeter under udvikling står på et solidt fundament til at videreudvikle vores forretning,” slutter Torben Skovbjerg.