Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Kulturgeograf ny kontorschef i Sverige

Det skandinaviska arkitektkontoret AART öppnade kontor i Sverige 2020 – mitt i Stockholm och mitt under pandemin. Sedan dess har kontoret varit framgångsrikt i flera markanvisningar, samt en internationell öppen arkitekttävling, vilket vittnar om en stark analysförmåga och lyhördhet för det som efterfrågas i projekten. Bakom framgången ligger framför allt ett stort engagemang för att skapa arkitektur i dialog med kunder, med fokus på att utveckla arkitektur av hög kvalitet och med hållbarhet som en självklarhet. Ett fokus som AART nu stärker i och med utnämningen av Ylva Preutz som kontorschef i Stockholm. Som utbildad kulturgeograf och processledare samt lång erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen har hon ett holistiskt perspektiv som blir viktigt för AART.

Arkitektur med positiv påverkan – för människor, miljö och samhälle
“På AART tror vi på ett nära samarbete med våra kunder där vi vågar utforska och utmana deras behov, så att vi tillsammans kan skapa arkitektur som skapar verklig nytta för människor, miljö och samhälle. Det är effekten av arkitekturen som är drivkraften i vårt arbete – och det är i ljuset av detta som man ska se Ylvas anställning”, säger Markus Grieser, VD, chefsarkitekt och partner på AART:s svenska kontor mitt i centrala Stockholm.

Ylva Preutz 0398 Low
Ylva Preutz är ny kontorschef på AART i Sverige
Jag kommer in i en spännande fas då kontoret i Stockholm ska gå från det lilla och nya, till något som kan växa och etablera sig ännu starkare på den svenska marknaden. AART i Sverige kommer likt AART i Danmark och Norge bli ett arkitektkontor som på riktigt kan kalla sig samhällsbyggare.
Ylva Preutz, som kommer att ingå i företagsledningen och ansvara för utvecklingen av Stockholmskontoret.

En bred samhällsbyggare – med blick för framtiden

Ylva kommer närmast från Tyréns där hon var avdelningschef och byggde upp en konsultverksamhet inom social och ekonomisk hållbarhet. Ylva är van att arbeta i alla skeden av planeringsprocessen och med olika typer av kunder, såväl bostadsbyggare, kommuner, förvaltare som akademi. ”Ylva har med sig mångårig ledarskapserfarenhet, marknadsfokus och har ett starkt hållbarhetsengagemang, det är helt rätt för oss nu när vi ska utveckla kontoret ytterligare”, säger Markus Grieser.

“Som kulturgeograf och samhällsplanerare är jag van att ha ett övergripande perspektiv och det tror jag är en fördel när vi nu ska bygga vidare på en verksamhet med ambition att vara ett framtidsorienterat arkitektkontor med bred kunskap och erfarenhet. För framtidens arkitektkontor behöver inte bara kunskap om arkitektyrket i sig utan även ekonomi, kommande trender, digitalisering, hållbarhet och livsstil. Förmågor kopplade till samarbete, ledarskap och lyhördhet blir också allt viktigare för att processer ska gå smidigt, analysen bli djupare och för att skapa resultat som står sig över tid. Det känns fantastiskt att få bidra med mitt tvärvetenskapliga synsätt till ett modigt och modernt arkitektkontor som AART – till nytta för både våra kunder och samhället," säger Ylva.

Ylva og Markus AART 03
Från vänster: Kontorchef Ylva Preutz och Partner Markus Grieser