Vikingtidsmuseum

Med sine unikke fund fra vikingetiden, heriblandt verdens ældste og bedst bevarede vikingeskibe, er Vikingtidsmuseet i Oslo udråbt til et af verdens mest betydningsfulde museer. Det rummer Norges vigtigste bidrag til verdens kulturarv, og med den kommende udvidelse og ombygning løftes det fra et nationalt museum til et internationalt førende videnscenter for formidling af viden om vikingetiden.
 
Udvidelsen indfrier visionen om at løfte Norges kulturarv og føje en ny dimension til oplevelsen af museet. Det sker ved at føje et cirkelslag til det eksisterende museum fra 1926, så nyt og gammelt forenes i et klart og karakterfuldt greb. Med cirkelslaget åbnes museet mod omgivelserne samtidig med, at der skabes en ny ikonisk signatur, så der opstår nye muligheder for at tiltrække besøgende – faktisk forventes det at fordoble besøgstallet til mere end 800.000 om året.
 
Læg dertil, at udvidelsen løfter Vikingtidsmuseet fra et nationalt museum til et internationalt førende videnscenter for formidling af vikingetiden. Et videnscenter, hvor besøgende på legende og levende vis vil bevæge sig gennem vikingernes verden og se vikingeskibene i et nyt helhedsperspektiv – fra det åbne arkadeforløb til de brede siddetrapper, der giver mulighed for at bevæge sig ned på niveau med skibene og opleve dem helt tæt på.
 
Tilsammen giver arkaden og udstillingsrummene en mangefacetteret fortælling om vikingetiden. De giver mulighed for både korte og længerevarende besøg, hvor besøgende kan bevæge sig ned i vikingernes verden fyldt med maritime eventyr, som bliver sat i scene af arkitekturen og udstillingsdesignet.

Vinderforslaget giver en særdeles god løsning på en kompliceret udfordring. Det nye museum skal sørge for en sikker bevaring af den unikke og populære vikingetidssamling, som hører til blandt verdens vigtigste kulturminder.
Harald Nikolaisen / Adm. direktør i Statsbygg