Pakhusene

Pakhusene er et nyt og anderledes bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Ø. Det er bygget på fællesskab og skabt til at leve fra tidlig morgen til sen aften, alle ugens dage.
 
Pakhusene er et markant og nytænkende byggeri på den nye havnebydel i Aarhus. Markant i kraft af sine stramme linjer, taktile teglfacader og 35.000 kvadratmeter, og nytænkende i kraft af sit fokus på at udnytte deleøkonomiens mange muligheder. Pakhusene bliver et kraftcenter med fællesskabet i fokus. Et kraftcenter, der ved at blande bolig og erhverv bidrager til at skabe en mangfoldig havnebydel, der emmer af liv fra tidlig morgen til sen aften.
 
Inspireret af deleøkonomien får virksomheder og beboere mulighed for at dele en lang række faciliteter – fra fitness- og sauna i kælderen til mødelokalerne, kantinen og den fælles tagterrasse. Om dagen kan virksomhederne for eksempel booke lokaler til møder, mens beboerne om aftenen kan booke lokaler til sociale og fællesskabende formål. Læg dertil, at virksomhedernes fælles kantine i weekenden kan omdannes til en restaurant til glæde for hele havnebydelen. Alt sammen med fokus på at skabe en bygning, der rækker ud over sig selv og skaber værdi for både virksomheder, beboere og byen i et større perspektiv.

Aarhus er inde i en meget positiv udvikling, det gælder ikke mindst på havnefronten, hvor vi nu har overtaget første etape af fremtidens kontorbyggeri i form af Pakhusene. Med denne type byggeri i høj kvalitet vil vi styrke Aarhus' profil som erhvervsby samtidig med, at pensionsopsparerne får et godt afkast.
Michael Bruhn / Direktør i PFA Ejendomme