Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Danmark | 29.03.2023

Ny viden: Arkitekturen må ikke overskygge kulturarvens fortælling. Sådan gjorde vi på REGAN Vest

Arkitekturen må ikke være hovedattraktionen i museums- og kulturarvsprojekter. Det betyder ikke, at arkitekturen skal være uambitiøs, men at den skal hjælpe med at fremdrage fortællingen, skriver AART-partnerne Anders Tyrrestrup og Mads Nygaard i denne ’Ny viden’-artikel, hvor de fortæller, hvordan de bar sig ad i Koldkrigsmuseet Regan Vest.

Dette indlæg er bragt i Politiken Byrummonitor d. 29. marts 2023.

Som arkitekter kræver det en særlig indlevelse og forståelse for historien at arbejde med projekter, hvor kulturarv og samfundshistorie er i centrum. Det er i høj grad tilfældet ved Koldkrigsmuseet Regan Vest, som er et enestående stykke dansk kulturarv. Her har vi fra AART tegnet den nye udstillingsbygning til museet, der åbnede i februar.

Regan Vest er et helt særligt sted, der gemmer på en fascinerende historie – en fortælling, som også i lyset af den nuværende verdenssituation igen er højaktuel: Der er krig på europæisk jord, fronterne er trukket op, og storpolitiske spændinger mellem øst og vest præger nyhedsbilledet og samfundsagendaen. Så meget desto mere vigtig og relevant har iscenesættelsen, behandlingen af historien og formidlingsopgaven på Regan Vest været.

Arbejdet med Regan Vest har været karakteriseret af et paradoks. På den ene side har opgaven været at fremhæve og belyse en central del af den danske koldkrigshistorie. På den anden side har det været afgørende for besøgsoplevelsen at holde fast i stedets autenticitet og historie, som er karakteriseret af hemmelighedskræmmeri og mystik.

Ambitiøs, men tilbagetrukket arkitektur
Den nye udstillingsbygning er et supplement til den samlede oplevelse på stedet – ikke en attraktion i sig selv. Det er selvsagt ikke det samme som en uambitiøs tilgang til arkitekturen, men opgaven her var en anden: nemlig at skabe en relevant ramme, der sætter historien og formidlingen i centrum.

Den nye udstillingsbygning, der sætter scenen for museets hovedattraktion – bunkeren, der ligger 60 meter under kridtbakkerne i Rold Skov – trækker i sin udformning flere referencer til den helt særlige fortælling om Regan Vest. Bygningen er inspireret af de lukkede, sorte arkivmapper, som historisk set har beskyttet mange statslige hemmeligheder. Den er både gemt væk og synlig.

Med tiden vil skoven vokse op omkring de sorte bokse, der ligger som anonyme, introverte udstillingsmontrer – hver med sin historie og funktion. Således indskriver udstillingsbygningen sig i den samlede oplevelse, der hele vejen igennem er karakteriseret af stedets særlige mystik og historiske hemmeligheder.

Vi har trukket på kulturarvsteoretiker
Tilgangen til arbejdet med Regan Vest trækker tråde til blandt andre kulturarvsteoretikeren Laurajane Smiths teorier om kulturarv og museumsprojekter. Laurajane Smith er én blandt flere eksperter, som har undersøgt, hvordan samspillet mellem rum, mennesker og forskellige virkemidler kan skabe effektfulde museumsoplevelser, der interagerer med vores følelser, og som dermed vil gøre større indtryk på os.

I sin bog ’Emotional Heritage’ har hun blandt andet søgt indsigt i, hvordan man gennem oplevelser på museer og kulturhistoriske steder kan engagere den besøgende følelsesmæssigt og dermed forsøge at skabe en relation mellem historien og den besøgende. Ambitionen er at opnå en større tilknytning til – og dermed en dybere forståelse for – historien.

Her spiller begreberne ’autenticitet’ og ’atmosfære’ en central rolle. For netop dét har været centralt i den samlede museumsoplevelse på Regan Vest, og noget vi har arbejdet bevidst og indgående med.

Autenticiteten i dette projekt har handlet om at give bunkeren lov til at stå som hovedattraktion, næsten uberørt.

At skabe en atmosfære kan til gengæld ikke sættes på formel. Det er kombinationen af forskellige oplevelser og indtryk, som skaber atmosfæren. Det er svært at beskrive med ord – det skal opleves. Det er udformningen af bygningen, de mørke lukkede facader, relationen til landskabet, gåturen gennem skoven, materialerne, lyset, udstillingselementerne, farverne (eller mangel på samme), duftene og lydene – og ikke mindst besøget i bunkeren. I et tæt samarbejde med hele teamet – Nordjyske Museer, Kumulus Agency, SLA og Niras – har arbejdet med atmosfæren og stemningen på Koldkrigsmuseet Regan Vest været pejlemærke gennem hele projektet og hele museumsoplevelsen.

Målet har været at skabe en nærværende og indlevet oplevelse, som vil gøre indtryk på den besøgende: en oplevelse, som taler til følelserne, og som den enkelte vil blive berørt af – og huske.

En historie om demokrati
Regan Vest er en historie om Den Kolde Krig og atomkraft. Men det er samtidig en historie om demokrati. Bunkeren er flere steder beskrevet som »demokratiets sidste bastion«, idet det var herfra, landet skulle regeres i tilfælde af en invasion eller et angreb. Blev Regan Vest indtaget, ville Danmark falde.

Det nye museum tjener også i dag en vigtig demokratisk funktion, fordi oplysningen og formidlingen om vores fælles historie tjener et demokratisk formål, hvor opgaven har været at gøre historien relevant og tilgængelig for alle – både dem, som har minder fra Den Kolde Krig, og dem, som ikke har.

Det er blandt andet én af grundene til, at museets læringscenter for skoleklasser er placeret helt centralt i udstillingsbygningen og ikke ligger afkoblet fra den resterende museumsoplevelse og stedets særlige atmosfære.

Samtidig har Nordjyske Museer og Kumulus Agency gjort et fremragende arbejde med at skabe en udstilling, som i samspil med bygningen, maskinmesterboligen og ikke mindst bunkeren skaber en relevant og levende museumsoplevelse, der går helt tæt på nuancerne af Den Kolde Krig, på historien bag Regan Vest og på nogle af de danskere, som levede i Danmark på den tid.

Et nyt fremmedelement i skoven
Regan Vest har i hele sin levetid været synonym med hemmelighedskræmmeri og dækhistorier og har naturligt affødt mange fortællinger om, hvad stedet var, og hvad det indeholdt. Ved en tur rundt i skoven har man mødt små historiske elementer, som hver især afslørede brudstykker af sandheden – en ventilationsskakt, et redskabsskur og en helt almindelig gulstensvilla, hvor den maskinmester, der stod for bunkerens tekniske drift, boede og i hemmelighed varetog sin opgave. Men sammenhængen og den fulde historie blev aldrig afsløret – ikke før 2012, hvor bunkeren blev taget ud af beredskabet og offentligt kendt.

Det samlede nye museum spinder bevidst videre på den historie, og den nye udstillingsbygning indskriver sig som en ny ledetråd i fortællingen og i serien af fragmenter i landskabet – et nyt fremmedelement i skoven, hvor den besøgende skal gå på opdagelse for at samle stykkerne – og dermed komme tættere på historien.

Nordjyske Museer er bygherre på Koldkrigsmuseet Regan Vest. Teamet består af SLA, som har lavet landskabsdesignet omkring udstillingsbygningen, Kumulus Agency er udstillingsdesignere, mens Niras er ingeniører, og AART har tegnet udstillingsbygningen.

Find indlægget her

Læs mere om REGAN Vest her