Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Effektcase | Pakhusene

Viser gevinsten ved at dele

Studier viser, at op til 29 procent af organisationers areal med fordel kan deles med andre organisationer. Alene i Aarhus svarer det til 600.000 kvadratmeter med årlige driftsomkostninger på rundt regnet 300 millioner kroner. Mange organisationer bruger med andre ord mange ressourcer på at drifte døde kvadratmeter fremfor at udvikle det levede liv – og de har meget at vinde ved at dele fremfor at eje.

Det at dele og skabe indhold på tværs, det er det koncept, vi har købt ind i. For fleksible arbejdspladser, deling og coworking er en megatrend.
Michael Bruhn / Direktør i PFA Ejendomme, der i 2018 købte Pakhusene for mere end 850 millioner kroner
SKY AART designers 18 H

Bygger på deleøkonomien

Pakhusene bygger således på idéen om at løfte deleøkonomien ind i udviklingen af fremtidens kontorejendomme. Som et fællesskabende kontorbyggeri giver Pakhusene organisationer mulighed for at udnytte kvadratmeterne langt mere effektivt i forhold til et traditionelt kontorbyggeri. Ved at dele faciliteter som møderum, kantine, auditorium og omklædning optimeres ikke alene kvadratmeterne. Som organisation får man også råderum over et langt større areal og langt flere faciliteter, end man betaler for.

Pakhusene Infographic 2019 deleokonomi 2

Adgang til langt flere kvadratmeter

Faktisk får en mindre virksomhed adgang til 270 procent flere kvadratmeter, mens en større virksomhed får adgang til 30 procent flere – og dertil kommer fællesfaciliteter som fitness, sauna, havnebad og streetfodbold. Havnebadet og streetfodboldbanen er tilmed offentligt tilgængelige og har gjort Pakhusene til en populær destination for havnebydelens beboere og besøgende.

Pakhusene Infographic 2019 deleokonomi 1
En af de ting, jeg værdsætter ved at arbejde i Pakhusene, er de mange delefaciliteter. Det gør, at der er liv herude 247, og det giver en god energi rundt om huset.
Berit Grotkjær Jensen / Kompetencechef i MOE

Skaber nye netværk

I tråd med deleøkonomien må man som organisation ofre retten til at råde selvstændigt over de mange fælles faciliteter. Men som studier viser, så er alternativet i et traditionelt kontorbyggeri, at faciliteterne vil stå tomme eller blive udnyttet i blot halvdelen af arbejdsdagen. Og hvad man som organisation taber i selvstændighed, vinder man i relationer. For Pakhusene har skabt nye netværk på tværs af organisationer. En synergieffekt, der kan styrke produktiviteten for hver organisationer helt op til otte procent. For jo tættere organisationer sameksisterer, jo højere er deres produktivitet, viser flere studier.

Aarhus Havn 20180816 TH 0738
Et godt argument for valget af Pakhusene var den lejesammensætning, der er herude. Der er andre lejere, der er oplagte samarbejdspartnere for os som advokater, og det er nogle synergier, der allerede nu har båret frugt.
Jesper Hedegaard / Partner i Interlex Advokater

Kilder

Rum i arbejde, Akademisk Forlag, 2015 / Danmarks Statistik / FM3 / Industrial clusters - firm location and productivity, kandidatafhandling, Aarhus Business School / Alexandra Instituttet, social survey af Pakhusene 2018

Vil du vide mere?

Johanne Mose Entwistle
Partner / Effektchef / Antropolog
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40