Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Effektcase | Nye

Booster beboernes livskvalitet

Fællesskaber får os til at leve bedre og længere. Det viser forskning. Med fællesskabet i fokus er NYE derfor skabt til at løfte livskvaliteten – og det med succes. For blandt beboerne i NYE oplever 37 procent, at deres bolig har meget stor betydning for deres livskvalitet, og det er næsten det dobbelte sammenlignet med danskere generelt.

Fremmer fællesskab

Forskning viser, at den mest afgørende faktor, for om vi som mennesker lever et godt og langt liv, er social integration. NYE er derfor skabt med fokus på at styrke den sociale integration – med andre ord fællesskabet. I NYE ejer beboerne derfor lidt, men deler meget. En deleøkonomisk tilgang til arkitektur, hvor boligerne ligger i klynger, og private haver omkranset af ligusterhæk er erstattet af åbne fællesarealer. Resultatet er et levende lokalsamfund bundet sammen af fælles stier, legepladser, drivhuse, køkkenhaver med mere. Et lokalsamfund, hvor naturen nydes, og beboerne mødes som en naturlig del af dagligdagen.

Nye Etape 1 2 AART 079 Low
Private haver omkranset af ligusterhæk er i NYE erstattet af åbne, rekreative fællesarealer.

Løfter livskvaliteten

Det fællesskabende fokus kan måles på beboernes livskvalitet. Faktisk i så høj grad, at næsten en dobbelt så stor andel af beboerne oplever, at deres bolig har meget stor betydning for deres livskvalitet sammenlignet med danskere generelt. For mens det gælder for 37 procent af beboerne i NYE, så gælder det for 21 procent af danskere generelt. Det afspejles i naboskabet, da 66 procent af beboerne har et godt og aktivt naboskab. Til sammenligning gælder det for 25 procent af danskere generelt. Som resultat opleves NYE som et trygt sted at bo, hvor hele 95 procent har meget høj tillid til de øvrige beboere.

Nye Etape 1 2 AART 064 Low
Fællesskabet betyder blandt andet, at hele 95 procent af beboerne i NYE har meget høj tillid til de øvrige beboere.
Tillid er udtryk for en fællesskabsfølelse […] Og et højt tillidsniveau har en kolossal værdi for et samfund – socialt, politisk og økonomisk.
Danmarkskanon – 10 værdier for fremtidens samfund

Men hvad med privatlivet?

Privatliv er en vigtig forudsætning for fællesskab. En balance mellem privatliv og fællesskab, som det ifølge langt største delen af beboerne er lykkes at skabe i NYE. 84 procent oplever således, at deres bolig tilbyder den rette balance, mens de sidste 16 procent forholder sig neutralt. Ingen af beboerne oplever altså en ubalance mellem privatliv og fællesskab, og særligt fremhæves lydisoleringen mellem boligerne, de afskærmede terrasser og muligheden for at regulere indkig som afgørende for at opretholde den rette balance.

Nye Etape 1 2 AART 017 Low
Ifølge beboerne sikrer de afskærmede terrasser en god balance mellem privatliv og fællesskab.
Fællesskabet giver en følelse af at være med i noget. Man er ikke en isoleret ø her.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 092 Low
Det spontane fællesskab opstår helt automatisk, fordi man løber ind i hinanden, når man skal ned til bilen, over efter posten eller ud med skraldet.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 084 Low
Man har meget privatliv, når man er hjemme, men så snart man træder udenfor sin dør, er der et tilbud om fællesskab, hvis man har lyst.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 051 Low

Inviterer lyset indenfor

Boligerne i NYE styrker ikke alene det nære fællesskab og dermed den mentale sundhed. De styrker også den fysiske sundhed ved hjælp af arkitektoniske virkemidler som for eksempel store vinduespartier, ovenlysvinduer, akustiklofter og luftsprækker under døre. Resultatet er et indeklima af høj oplevet kvalitet. Det undrer derfor ikke, at hele 87 procent af beboerne fremhæver de gode dagslysforhold, som den vigtigste grund til valg af hus næstefter udsigten til naturen, som 82 procent fremhæver som den vigtigste grund.

Nye Etape 1 2 AART 056 Low
For beboerne har de gode dagslysforhold været afgørende for deres valg af hus.

Lever mere energibevidst

87 procent af beboerne oplever, at deres bolig hjælper dem til at leve mere energibevidst. Det skyldes ikke mindst de gode daglysforhold. For de store vinduespartier betyder, at beboerne langt sjældnere end i deres tidligere boliger tænder det kunstige lys. Faktisk gælder det for hele 74 procent af beboerne. Ifølge beboerne trækker vinduespartierne samtidig naturen dybt ind i boligerne, hvilket understøtter den gode livskvalitet og tætte kontakt til naturen.

Nye Etape 1 2 AART 048 Low
De gode dagslysforhold hjælper beboerne til at leve mere energibevidst.
Vi har aldrig boet et sted med så godt indeklima. Vi kan simpelthen mærke det. Min kæreste har astma, og han kan mærke på sin vejrtrækning, at her er sundt at bo.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 054 Low
Vi var helt solgt ved overtagelsen. De store vinduespartier, egetræskarme og højrummet. Det elsker vi. Det giver et helt ekstremt lækkert lysindfald.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 050 Low
Jeg kan helt vildt godt lide, at der er lys. Det giver luft, frihed og positivitet.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 046 Low
Her er en helt vildt god akustik. Pladerne i loftet fungerer, og der er overhovedet ikke genklang på trods af, at vi ikke har tæpper på. Det troede jeg, at vi skulle have.
Beboer / Interview
Nye Etape 1 2 AART 043 Low

Kom bag om effekt casen

Effekt casen om NYE bygger på en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse udarbejdet af vores effektteam fra september 2019 til januar 2020. Her besøgte effektteamet NYE, interviewede beboerne og rundsendte spørgeskema. Det gav unikke indsigter, som efterfølgende blev sammenholdt med ekstern forskning. Det hele med sigte på at få veldokumenteret viden om effekterne af første og anden byggeetape bestående af 30 enfamiliehuse, som vi har udviklet i samarbejde med Tækker som bygherre.

Læs mere

Presseomtale

2020

DR

Aarhus-bydel skal vaske tøj og skylle ud i regnvand

2020

Ældre Sagen

Fællesskab i forstaden

2019

Jyllands-Posten

Nabofællesskabet herude er vores fritidsinteresse

2019

Politiken

Astrids hus gør det nemt at opføre sig klimavenligt

2018

Jyllands-Posten

Det grundlæggende ved Nye er delekulturen

2016

Jyllands-Posten

Huse med delevaskeri og fælles frugthave

Vil du vide mere?

Johanne Mose Entwistle
Partner / Effektchef / Antropolog
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40