Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Effektcase | Musholm

Styrker livskvaliteten for mennesker med handicap

Fysisk inaktivitet koster i leveår og giver flere år med sygdom. Det gælder ikke mindst mennesker med bevægelseshandicap, hvor hele 38 procent er fysisk inaktive. Derfor er Musholm skabt som et sted, der motiverer alle uanset handicap til at leve et aktivt liv. For det giver mening får både det enkelte menneske og for samfundet, der vil spare mere end 300 millioner kroner om året på udgifter til sundhedsvæsenet – hvis man vel at mærke udbreder tanken bag Musholm til resten af samfundet.AART Musholm Webcase 05 AART Musholm Webcase 06

Effektfulde perspektiver

  • 300.000.000
    kroner om året vil samfundet kunne spare på udgifter til sundhedsvæsenet

Bevæger mennesker uanset handicap

Musholm er skabt som et multifunktionelt kraftcenter, hvor ferieboliger og forskellige fællesfunktioner giver mennesker med handicap mulighed for at leve et aktivt liv. Det gælder ikke mindst multihallen, hvor en 110 meter lang aktivitetsrampe motiverer til fysisk aktivitet. Med sine reposer og oplevelseszoner bringer rampen de besøgende op til et plateau, hvor kørestolsbrugere blandt andet kan prøve kræfter med en klatrevæg og verdens første svævebane for kørestolsbrugere. Musholm træder på den måde i karakter som et sted, der bevæger mennesker uanset handicap og giver dem mulighed for at lege, opleve og danne nye fællesskaber.

At arkitektur kan være identisk med frihed, er vi aldrig stødt på før.
Konklusion i Alexandra Instituttets antropologiske feltstudie af Musholm
AART Musholm Webcase 14 AART Musholm Webcase 26

Det koster at være fysisk inaktiv

Af mennesker med bevægelseshandicap er hele 38 procent fysisk inaktive. Det svarer til 95.000 mennesker, og konsekvenserne af et liv uden motion og bevægelse er markante. Justeret for rygning, alkohol og overvægt koster det op til 6 leveår og op til 10 ekstra år med sygdom – og de mange følgesygdomme forbundet med fysisk inaktivitet resulterer årligt i 710.000 ekstra lægekontakter og 280.000 ekstra somatiske, ambulante hospitalsbesøg. Det svarer hvert år til ekstraomkostninger for samfundet på 5,3 milliarder kroner alene til behandling og pleje.

Fjerner fysiske barrierer

Musholm tager derfor fat om en væsentlig samfundsudfordring – med det formål at vise, hvordan arkitektur kan fremme fysisk aktivitet for mennesker uanset handicap. For hver anden med handicap fremhæver de fysiske omgivelser, som den primære barriere til at leve et aktivt liv. Musholm er derfor et eksempel på, hvordan man kan fjerne fysiske barrierer, så bygninger og byrum i højere grad favner vores forskelligheder som mennesker – ikke ved at udligne forskelle, men derimod ved at give plads til forskelle.

Når mennesker med handicap gøres til noget særligt, er det ikke, fordi handicappet gør dem anderledes, men i reglen af den helt banale grund, at omgivelserne skaber nogle barrierer, der stiller sig i vejen for lige udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap.
Kulturministeriet, Idræt for alle, 2009
AART Musholm Webcase 28 AART Musholm Webcase 27

Det betaler sig at gøre en social forskel

At gøre en social forskel rummer store, samfundsøkonomiske perspektiver. For som allerede beskrevet er de fysiske omgivelser afgørende for at bevæge mennesker med handicap. Og formår man med en målrettet indsats – hvor Musholm kan tjene som eksempel – at løfte aktivitetsniveauet for mennesker med handicap til samme niveau for mennesker uden handicap, svarer det til at løfte 45.000 fra et inaktivt til aktivt liv. Nedjusterer man det tal til 35.000, der er mere retvisende, da en delmængde er så svært fysisk handicappede, at de ikke har mulighed for at dyrke motion, så vil samfundet spare mere end 300 millioner kroner om året på udgifter til sundhedsvæsenet.


Arkitekturpriser

2017

IOC/IAKS Award

Den Internationale Olympiske Komité kårer Musholm til et af verdens bedste sportsbyggerier ved uddelingen af IOC/IAKS Awards i Køln.

2017

IPC/IAKS Distinction Award

Den Internationale Paralympiske Komité kårer Musholm til et af verdens mest tilgængelige sportsbyggerier ved uddelingen af IPC/IAKS Distinction Awards i Køln.

2016

IAUD Award

The International Association of Universel Design kårer Musholm til verdens mest socialt inkluderende sted ved uddelingen af IAUD Awards i Japan.

2016

Architizer +Award

Architizer nominerer Musholm til et af verdens mest visionære sportsbyggerier ved uddelingen af Architizer +Awards i New York.

2016

WAN Sport in Architecture Award

World Architecture News nominerer Musholm til et af verdens bedste sportsbyggerier ved uddelingen af WAN Awards.

2015

Slagelse Kommunes Bygningspræmiering

Slagelse Kommune hædrer Musholm for at forskønne det byggede miljø i kommunen ved uddelingen af årets bygningspræmiering.

Kilder

Sundhedsstyrelsen, Fakta om fysisk inaktivitet, 2015 / Alexandra Instituttet, Antropologisk feltstudie af Musholm, 2016 / Kulturministeriet, Idræt for alle, 2009 / Det Centrale Handicapråd, Mennesker med handicap i Danmark, 2014

Vil du vide mere?

Johanne Mose Entwistle
Partner / Effektchef / Antropolog
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40