Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Læs mere

Effekt case

Bikuben Kollegiet modvirker ensomhed i studieårene

Effektfulde perspektiver

  • 10
    procent færre føler sig ensomme sammenlignet med andre kollegier
  • 123.000.000
    kroner i årlig værditilvækst i Danmark på grund af mindre uddannelsesfrafald

Hvert år starter mere end 60.000 unge på et studie, men livet som studerende byder for mange på en hverdag i ensomhed. Hver 9. studerende på landets universiteter føler sig nemlig ofte ensom. Bikuben Kollegiet er derfor designet ud fra tanken om at fremme fællesskab – og det giver ikke kun mening for den enkelte beboer, men også for samfundet. For var alle kollegier som Bikuben Kollegiet, ville den årlige værditilvækst i Danmark være 123 millioner kroner højere på grund af mindre uddannelsesfrafald.

Synliggør livet på kollegiet

Bikuben Kollegiet fremstår som en kube, men er i realiteten en dobbelt spiral, der på sin vej rundt om en indre lysgård giver rum til forskellige indendørs- og udendørsrumligheder. Køkkener, opholdsrum, træningsrum, vaskeri og taghave ligger således forskudt på forskellige etager, hvor fællesarealerne orienterer sig indad mod lysgården. Det skaber visuel kontakt på tværs af livet på kollegiet og styrker mulighederne for sociale møder. Læg dertil, at kollegieværelserne ligger i direkte forlængelse af køkkenet som socialt mødested.

Bikuben Test 2

Modvirker ensomhed

Ved at synliggøre livet og styrke mulighederne for sociale møder giver Bikuben Kollegiet en dybere følelse af fællesskab end andre kollegier i Danmark. Som resultat føler færre beboere sig ensomme. Faktisk føler 10 procent færre sig 'ofte' eller 'engang imellem' ensomme, og sammenligner man med studerende, der bor alene i lejlighed, er resultatet endnu mere markant.

Ensomhed Kollegier Infographic 01
30 procent af Bikuben Kollegiets beboere føler sig ofte eller engang imellem ensomme. Til sammenligning gælder det for 40 procent af beboere på andre kollegier i Danmark og 60 procent af studerende, der bor alene.

Fastholder unge i uddannelse

Ensomhed er en af de primære årsager til, at unge frafalder deres studie. Faktisk fremhæver 41 procent, at ensomhed i høj eller nogen grad var medvirkende til deres frafald. Det giver derfor god mening at skabe mere fællesskabende rammer for livet som studerende, da det vil bidrage til at fastholde unge i uddannelse. For som undersøgelser viser, så frafalder 94 kollegiebeboere i Danmark hvert år deres studie på grund af ensomhed, og hvis alle kollegier var som Bikuben Kollegiet ville 13 kollegiebeboere fastholdes i uddannelse.

Ensomhed og frafald Kollegier Infographic 04
41 procent af unge i Danmark fremhæver ensomhed som en primær årsag til deres frafald. Ensomhed er dermed den fjerde hyppigste årsag til, at unge frafalder deres studie.

Betaler sig for samfundet

At styrke fællesskabet i studieårene giver ikke kun mening for den studerende. Det giver også mening for samfundet. For det koster samfundet, hver gang en studerende frafalder sit studie. En studerende, der gennemfører sit studie vil nemlig have en forventet livstidsværditilvækst på 26 millioner kroner, mens livstidsværditilvæksten for en studerende, som frafalder studiet, vil være 9 millioner kroner lavere. Sammenholdt med at Bikuben Kollegiets fællesskabende rammer vil fastholde 13 kollegiebeboere om året i uddannelse, vil det løfte den årlige værditilvækst i Danmark med 123 millioner kroner.

Bikuben Test 4
Selvom du er alene en aften, så kan du se beboere på de andre etager, og så føler du dig ikke ensom.
Beboer på Bikuben Kollegiet
Bikuben Test 5
Dokumentationschef Johanne Mose Entwistle interviewer en af beboerne på Bikuben Kollegiet.

Skaber 'friktion' mellem beboerne

Vores antropologiske feltstudie af livet på Bikuben Kollegiet viser, at arkitekturen bidrager til at fremme fællesskab. Disponeringen skaber et flow igennem kollegiet og dermed 'friktion' mellem beboerne – forstået som spontane møder med andre beboere i dagligdagen. Læg dertil, at den indre lysgård giver beboerne et overblik over livet på tværs af etager og en mulighed for at vælge det aktivt til eller fra. Fælleskøkkener og deres tætte kontakt til kollegieværelserne fremhæves også som et stort aktiv blandt beboerne, da de giver rum for forskellige typer af aktiviteter og grader af fællesskab.

Bikuben Test 6

Kilder

Dansk Magisterforening, Studiestartsanalyse, 2018 / Uddannelses- og Forskningsministeriet, Frafald og studieskift, 2018 / AART dokumentationsteam, Antropologisk feltstudie af Bikuben Kollegiet kombineret med samfundsøkonomiske beregninger, 2019

Vil du vide mere?

Johanne Mose Entwistle
Dokumentationschef
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40