Børne- og ungehospice

Det kræver en helt særlig indlevelse at skabe et sted med rum for liv, leg og lindring. Derfor er Strandbakkehuset ikke alene skabt som det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Det er først og fremmest skabt som et livsvigtigt hjem for de børn, unge og familier, for hvem huset bliver deres hverdag.
    
Livskvalitet er et nøgleord i designet af Strandbakkehuset. For som hospice skal det favne livet for børn og unge i en sårbar situation. Liv, leg og lindring er derfor essentielle værdier for hospicet, og med afsæt i disse værdier har vi sammensat et tværfagligt team, hvor vi ikke alene har studeret byggeprogrammet, men også lavet dybdegående research og antropologiske feltstudier. Resultatet er fem fokuspunkter for designet af Strandbakkehuset, nemlig Relationer, Hjemlighed, Natur, Funkionalitet og Personaletrivsel – det hele med sigte på at give rum for en meningsfuld hverdag for børn og unge, deres familier og det personale, der skal støtte dem i deres tid på hospicet.
 
Strandbakkehuset rummer fire familieboliger, personaleafsnit og fællesfunktioner i tæt kontakt med den omkringliggende natur og det eksisternde Hospice Djursland. Det bygger således videre på Hospice Djurslands unikke kvaliteter, hvor den smukke placering på toppen af skrænten giver plads til fordybelse og refleksion. Det er et sted, der dyrker udsigten og det lange perspektiv og naturligt giver beboerne mulighed for at se tilbage på et forhåbentlig godt liv. Strandbakkehuset nøjes dog ikke med at videreføre de stedbudne kvaliteter. Det tilbyder nogle helt nye oplevelser, som kommer stedets nye beboere til gode – børn, unge og deres familier. For fokus er her ikke det lange perspektiv, men derimod det helt nære, de sanselige oplevelser og det at dyrke livet og leve i nuet.
 
Strandbakkehuset placerer sig smukt på skrænten – midt i naturen. Det inviterer naturen ind gennem åbninger og forskydninger, så nærheden til søen og skoven bliver bragt i spil som Strandbakkehusets særegne styrke. Huset placerer sig således ikke blot som en naturlig forlængelse af Hospice Djursland, men åbner sig op og forskyder sig taktvis frem og tilbage mod de nære omgivelser, hvilket gør huset interessant fra alle sider. Samtidig nedbryder de mange åbningerne og forskydningerne huset i mindre overskuelige delelementer, så der opstår en rigdom af kig og rum.